Uitbraak ‘onbegrepen koorts’ bij melkkoeien vraagt om protocollaire aanpak

De laatste jaren wordt de Veekijker meermalen per week gebeld over melkkoeien met onbegrepen koorts. Hoewel men vanwege de verhoogde ademfrequentie vaak aan een luchtweginfectie denkt, blijkt het sec te gaan om koorts, melkproductiedaling en verhoogde ademfrequentie en zijn er verder geen klinische verschijnselen. Onbegrepen koorts heeft een zeer brede differentiële diagnose. Eén van de mogelijke oorzaken, die de laatste jaren steeds vaker wordt aangetoond als uitbraak onder melkvee, is een Mannheimia haemolytica-pleuropneumonie (figuur 1; figuur 2; Biesheuvel et al., 2021). Hierbij blijkt het belangrijk om snel en accuraat te handelen.

Lees verder door in te loggen

Inloggen via Vet-login
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen