Uitkomst van het overleg met LNV over de voermaatregel voor melkvee

Naar aanleiding van ons statement over de gevolgen van de voorgestelde voermaatregel voor de gezondheid en het welzijn van melkvee, heeft de KNMvD overleg gevoerd met het ministerie van LNV. De zorgen van dierenartsen zijn nogmaals toegelicht en er is gesproken over mogelijke flexibilisering van de regeling om de risico’s voor diergezondheid te beperken. Na afloop van het overleg heeft het ministerie nog een aantal aanvullende vragen gesteld, die in overleg met veterinaire experts zijn beantwoord.

Het uitgangspunt van LNV was om te onderzoeken of het mogelijk was om binnen de gestelde kaders van de maatregel een aanpassing te doen ten behoeve van diergezondheid en dierwelzijn. Daarop heeft de KNMvD een zienswijze aangedragen om de regeling flexibeler in te vullen. Na doorrekening van verschillende scenario’s en op basis van wetenschappelijk inzicht moet de KNMvD echter concluderen dat hiermee de risico’s niet volledig zijn weggenomen. Om die reden kan de KNMvD niet achter de huidige voermaatregel staan. Dat neemt niet weg dat de KNMvD het belang inziet van toekomstige samenwerking. We willen graag onze veterinaire expertise inzetten om tot maatregelen te komen die, vanaf 2021 en verder, leiden tot eiwitreductie zonder risico’s voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Daarbij is het van groot belang dat er overeenstemming is met de melkveesector. Zonder draagvlak zal de uitvoering en de naleving van de maatregel niet succesvol zijn en daarmee ook niet het gewenste effect bereiken. Tot slot wil de KNMvD benadrukken dat zij geen verantwoordelijkheid neemt voor beleids- en besluitvorming in dit dossier. De rol van de KNMvD is om onafhankelijk veterinair advies te geven over de verwachte gevolgen van het voorgestelde beleid voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met d.verduyn@knmvd.nl of j.van.herten@knmvd.nl.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen