COVID-19 en arbeidsgerelateerde vragen

Kunnen werkgevers werktijdverkorting aanvragen?  

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Dit is ook van toepassing bij het Coronavirus. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag).

Mogen stagiaires in de praktijk zijn? 

Ja, stagiaires mogen fysiek aanwezig zijn in de praktijk mits zij zich gezond voelen en geen ziekteverschijnselen vertonen.

Zijn dierenartsen verplicht om hulp te bieden aan spoedpatiënten?

Dierenartsen hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat zij in principe verplicht zijn om een dier dat (acuut) diergeneeskundige zorg nodig heeft te helpen, ook als het een patiënt is die bij een collega onder behandeling is en hierover van tevoren niets is afgesproken.

Hoe te beoordelen of er sprake is van een spoedgeval is?

Dierenartsen zijn verplicht om een adequate anamnese af te nemen om zich er na grondig uitvragen van te overtuigen of directe spoedeisende hulp wel of niet noodzakelijk is. Ook als de eigenaar geen vaste cliënt is van de praktijk, moet de dierenarts een hulpvraag voor spoedeisend houden, totdat uit feiten en omstandigheden voldoende is gebleken dat van spoed geen sprake is en dat hulpverlening kan wachten tot een tijdstip waarop de dierenarts het dier kan of wil behandelen. Zonder het dier te hebben gezien, kan het moeilijk zijn om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een spoedeisende hulpvraag. Bovendien is een cliënt mogelijk in paniek door de toestand waarin het dier verkeert. Het is van belang de cliënt zoveel mogelijk gerust te stellen en gerichte vragen te stellen over de toestand van het dier. Op grond van de verkregen informatie kan een beslissing worden genomen over de termijn waarop behandeling van het dier noodzakelijk of acceptabel is. Laat bij twijfel het dier altijd naar de praktijk komen voor onderzoek!

Kijk hier voor meer informatie voor spoeddiensten.

Mogen dierenartsen telefonische of e-consulten uitvoeren om vervolgens medicijnen uit te schrijven?

In beginsel geldt dat een dierenarts een recept mag uitschrijven als:

 • Zij de omstandigheden kennen waaronder het dier of de groep dieren wordt gehouden
 • Zij beschikken over de medicatiehistorie van het dier of de groep dieren
 • Aan het voorschrijven onderzoek en diagnose ten grondslag ligt. Een dierenarts mag in geen geval uitsluitend afgaan op de informatie van de houder van dieren.

Er staat in de wet niets over hoeveel tijd er maximaal tussen een fysiek consult en het moment van een recept uitschrijven mag zitten. Het is de verantwoordelijkheid van de dierenarts om per geval te bepalen of een fysiek consult nodig is voordat een (herhaal)recept uitgeschreven kan worden. Voor een (herhaal)recept kan in sommige gevallen een telefonisch consult voldoen.

Hoeveel van een diergeneesmiddel mogen dierenartsen meegeven?

In de Regeling diergeneesmiddelen (artikel 5.13) staat het volgende.

In het recept is de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen beperkt tot wat noodzakelijk is om de beoogde behandeling of therapie uit te kunnen voeren:

 • In een periode van maximaal 1 maand na de datum van uitschrijven of
 • In een periode van maximaal 1 jaar na de datum van uitschrijven, indien het diergeneesmiddelen betreft die op de primaire verpakking of in de bijsluiter zijn aangemerkt als:
  • 1. ontwormingsmiddel
  • 2e.. middel tegen parasieten
  • 3 middel tegen schimmels
  • 4 kalmeringsmiddel

Dit betekent dat er maximaal voor 1 maand kan worden uitgeschreven, ook bij chronische klachten.

 

Volg de laatste ontwikkelingen

Op onze dossierpagina Corona COVID-19 informeren wij je over de recente nieuwsberichten, downloads en handige links. Neem contact met ons op indien je vragen hebt.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen