Update voor werkgevers

Het kabinet heeft besloten de regeling Werktijdverkorting (wtv) per direct stop te zetten. Het enorm hoge aantal aanvragen in de afgelopen 3 weken heeft tot grote problemen in de uitvoering geleid. Reeds gedane aanvragen worden automatisch in het nieuwe systeem meegenomen, wel zal extra informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe regeling in (tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

De hoofdlijnen van deze regeling, waarover momenteel nog overleg met het UWV gevoerd wordt:

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
De voorwaarden (zoals het er nu naar uit ziet):
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Hoogte

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en kan maximaal 90% van de loonsom bedragen. Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.  Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Aanvraag indienen

U kunt de aanvraag op dit moment nog niet bij het UWV indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Ook voor flexwerkers

Ook voor werknemers met een flexibel contract, waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft, kan onder deze nieuwe tegemoetkomingsregeling een aanvraag ingediend worden.
Kijk hier voor meer informatie.

 

Volg de laatste ontwikkelingen

Op onze dossierpagina Corona COVID-19 informeren wij je over de recente nieuwsberichten, downloads en handige links. Neem contact met ons op indien je vragen hebt.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen