Vergoeding aan dierenartsen voor de inzet bij bewaking en bestrijding 2020

Voor de vergoeding van dierenartsen bij de bewaking en bestrijding van dierziekten zijn 18 augustus 2005 procedurele afspraken gemaakt. Daarin is overeengekomen dat de door de overheid vastgestelde uurvergoedingen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (indexcijfers “CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, bedrijfssector commerciële dienstverlening”).

Voor de vergoeding van dierenartsen bij de bewaking en bestrijding van dierziekten zijn 18 augustus 2005 procedurele afspraken gemaakt. Daarin is overeengekomen dat de door de overheid vastgestelde uurvergoedingen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (indexcijfers “CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, bedrijfssector commerciële dienstverlening”). Deze indexatie bedroeg dit jaar 2,69%.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de volgende tarieven vastgesteld voor de inzet van dierenartsen bij bewaking en bestrijding (bedragen exclusief BTW).

Bewaking en verdenking

Per 1 januari 2020:

 • een bedrag van € 115,89 per uur;
 • voorrijkosten van € 20,20;
 • kosten voor de verzending van monsters € 4,50;
 • kosten voor materiaal van € 0,45 per te tappen dier.

Deze vergoedingen hebben, voor zover van toepassing, betrekking op de volgende werkzaamheden:

 • de bewaking van brucella bij schapen en geiten per te onderzoeken bedrijf gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021;
 • de bewaking van blauwtong per te onderzoeken bedrijf gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021;
 • aanwezigheid /assisteren bij een onderzoek op een bedrijf na, of als gevolg van, een melding van een verdenking van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021;
 • bloed afnemen bij verdenking van bijvoorbeeld brucellose bij runderen als gevolg van verwerpen in een kritische periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.
Bestrijding van dierziekten ingeval van crisis

Per 1 januari 2020:

 • een bedrag van € 120,21 per uur;
 • vergoeding voor reiskosten tussen woonadres en meldpunt crisiscentrum;

afgelegde kilometers heen en terug tegen een vergoeding van € 0,28 per kilometer;

 • extra vergoeding voor afstanden tussen woonadres en meldpunt crisiscentrum bij meer dan 100 kilometers; afgelegde kilometers heen en terug minus 200 kilometer gedeeld door 75 en vervolgens vermenigvuldigd met een uurvergoeding van € 120,21.

Deze vergoeding heeft betrekking op de inzet bij crisis in het algemeen gedurende meerdere dagen tijdens bestrijding.
De Gezondheidsdienst, de NVWA en de RVO.nl zijn van bovenstaande tarieven op de hoogte gebracht.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de KNMvD, per e-mail info@knmvd.nl of telefonisch 030-6348900.

Met vriendelijke groeten,

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

IJ.R. de Vries,

voorzitter Paritaire afvaardiging

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen