Verkiezingen 2023

Denk mee, praat mee, doe mee!

In mei 2023 zijn er weer jaarlijkse verkiezingen voor vrijgekomen functies in de (Cluster)besturen en in de Raad van Afgevaardigden (RvA). Via deze pagina houden we je op de hoogte.

Stel je kandidaat!

Heb je affiniteit met diergezondheid, dierenwelzijn en veterinaire volksgezondheid en wil je graag de koers bepalen van de beroepsvereniging voor alle dierenartsen? Wil je actief betrokken zijn bij de positionering van de vereniging en professie? Schroom je niet om een standpunt in te nemen en om je sterk te maken voor belangenbehartiging? Wil je je verbindende kwaliteiten inzetten in een dynamisch, soms verdeeld krachtenveld?

De KNMvD is de vereniging voor en door dierenartsen

  • Omdat er zaken zijn die je alleen niet voor elkaar kunt krijgen;
  • Omdat we samen sterk staan;
  • Omdat we slechts een kleine beroepsgroep zijn en ons moeten verenigen om onze belangen te verdedigen;
  • Om een spreekbuis te vormen;
  • Omdat de KNMvD, of je nu lid bent of niet, door de ‘stakeholders , ofwel de gesprekspartners, zoals de overheid, de universiteit en belangengroepen gezien wordt als DE spreekbuis voor dierenartsen, dus ook voor de niet-leden.

De vereniging is van de leden! Kortom, wil jij je namens jouw sector uitspreken binnen de KNMvD en je op deze manier sterk maken voor de dierenarts en de diergeneeskunde? Stel je dan verkiesbaar! Je wordt gekozen voor drie jaar en je bent eenmaal herbenoembaar.

Solliciteer vóór 16 april 2023.

Wees welkom om je vóór 16 april 2023 via het sollicitatieformulier kandidaat te stellen!

Planning

In verband met de extra vrijgekomen vacatures voor de clusterbesturen is de planning voor de kandidaatstelling en de verkiezingsperiode gewijzigd. De nieuwe planning is als volgt:

Kandidaatstelling:                                                                       16 januari tot 16 april 2023
Presentatie kandidaten:                                                            week 16/17 2023
Digitale en analoge verkiezingsperiode:                               8 t/m 12 mei 2023
Installatie RvA en benoeming (cluster)bestuursleden:     1 juni 2023

Ik stel me verkiesbaar!

 

Jij kiest! Maar hoe?

De leden kiezen het (cluster)bestuur en de Raad van Afgevaardigden. De Raad van Afgevaardigden zal de kandidaten met de meeste stemmen in het (cluster)bestuur of de Raad van Afgevaardigden in juni formeel benoemen.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Als stemgerechtigd lid krijg je een oproep om vanaf 8 mei a.s. te stemmen.

  • Stemmen gaat digitaal via de KNMvD website.
  • Stemmen kan in de week van 8 t/m 12 mei a.s.
  • Je kan een stem uitbrengen voor elke positie, ongeacht van welk cluster jijzelf lid bent.

 

Relevante links

Je kunt stemmen van 8 tot en met 12 mei 2023!

Stemmen is nu helaas nog niet mogelijk, houd deze pagina in de gaten,