Verkiezingen 2024

Denk mee, praat mee, doe mee!

Een vereniging kan alleen functioneren met de inzet en betrokkenheid van leden. Als lid van de beroepsvereniging voor dierenartsen maak je deel uit van een veterinaire community. Je hebt een aandeel in de vereniging. Wil je directe invloed uitoefenen in het belang van je eigen beroepsgroep? Overweeg dan een functie in een clusterbestuur of in de Raad van Afgevaardigden (RvA). 

Elk jaar in maart zijn er verkiezingen voor vrijgekomen functies in de clusterbesturen en RvA. De leden van zowel de clusterbesturen als de RvA treden af middels een dakpansgewijs aftreedschema. De stemgerechtigde leden van de KNMvD kiezen de clusterbestuursleden en de leden van de Raad van Afgevaardigden. Je wordt gekozen voor drie jaar en je kunt eenmaal worden herbenoemd.  

Klik hier om naar het sollicitatieformulier te gaan.

Planning

Kandidaatstelling: 29 januari t/m 10 maart 2024
Presentatie kandidaten: week 11 2024
Digitale en analoge verkiezingsperiode: 22 t/m 29 maart 2024
Installatie nieuwe leden: 6 juni 2024

Relevante links