Verkiezingen

De KNMvD krijgt per 1 januari 2019 een nieuwe bestuursstructuur. Het aantal bestuursleden neemt daardoor af van 49 naar 14. De clusterbestuursleden en leden van de Raad van Afgevaardigden worden gekozen door de stemgerechtigde leden van de KNMvD.

Je kunt per persoon stemmen op twee nieuwe bestuurders: een clusterbestuurlid en een lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA). Stemmen kan van 16 tot 23 november 2018 via deze website

 

De kandidaten


Voor de clusterbesturen en de Raad van Afgevaardigden werden de kandidaten, met een verkorte versie van de motivatie, al voorgesteld in de verkiezingsfolder bij het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van november 2018. Via onderstaande links vind je alle kandidaten per cluster, met daarbij de volledige motivatie.

Jij kiest! Maar hoe?

De leden kiezen het clusterbestuur en de Raad van Afgevaardigden. Nadat de stemmen zijn geteld worden de kandidaten met de meeste stemmen benoemd op 29 november a.s. door nu nog de ‘oude’ Ledenraad. Vanaf 1 januari 2019 zal de Raad van Afgevaardigden de kandidaten met de meeste stemmen in het Clusterbestuur of de Raad van Afgevaardigden formeel benoemen.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?
Als stemgerechtigd lid (wie dat zijn lees je in art 3.2, 3.6 en 3.7 van de nieuwe concept statuten) krijg je een oproep om vanaf 16 november a.s. te stemmen.

  • Stemmen gaat digitaal via de KNMvD website. Daar log je met je Vetlogin in op Mijn Profiel.
  • Stemmen kan in de week van 16 t/m 23 november a.s.
  • Wanneer je wilt stemmen krijg je eerste de keuze voorgelegd in welk cluster je wilt stemmen; Landbouwhuisdieren, Paard, Gezelschapsdieren of DIMEO.
  • Nadat je jouw clusterkeuze hebt vastgelegd krijg je de kandidaten voor de Raad van Afgevaardigden en voor het Clusterbestuur te zien. Daar maak je een keuze voor jouw voorkeurskandidaat voor de Raad van Afgevaardigden en voor jouw voorkeurskandidaat voor het Clusterbestuur.
  • Je geeft je akkoord en je hebt gestemd!

Een cluster kies je met name om er stemrecht te hebben.
Jouw clusterkeuze ligt vast gedurende de periode dat er gestemd wordt. Nadien mag je van cluster veranderen. Vanaf 2020 zullen er jaarlijks verkiezingen zijn in de maand maart. Jaarlijks ligt vanaf 1 januari t/m de stemperiode jouw keuze voor het cluster vast. Na de verkiezingen ben je weer vrij om een ander cluster te kiezen.

Veelgestelde vragen

Wat doet een clusterbestuurslid?
Er zijn 4 clusters binnen de KNMvD: Landbouwhuisdieren, Gezelschapsdieren, DIMEO en Paard. De voorzitter van het cluster neemt plaats in het bestuur. De twee overige clusterbestuursleden ondersteunen de clustervoorzitter en zorgen voor de verbinding met hun achterban.
Wat doet een RvA lid?
De Raad van Afgevaardigden controleert het bestuur. De RvA geeft goedkeuring aan begroting, jaarcijfers en kan bestuursleden naar huis sturen.
Wat doet het bestuur?
Het bestuur is samengesteld uit de vier clustervoorzitters en heeft een onafhankelijke penningmeester en voorzitter. Het bestuur wordt dit keer gekozen door de huidige Ledenraad. Het bestuur bepaalt de koers van de KNMvD en bepaalt waar het geld van de leden aan wordt uitgegeven. Het bestuur onderhoudt de interne en externe contacten. Het bestuur stuurt de directeur van de KNMvD aan en via haar de medewerkers van de KNMvD.