Verkiezingen

Denk mee, praat mee, doe mee!

In maart 2021 zijn er weer jaarlijkse verkiezingen voor vrijgekomen functies in de (Cluster)besturen en in de Raad van Afgevaardigden (RvA). Op deze pagina lees je meer over de vacatures,  de verkiezingsprocedure, de planning en hoe de KNMvD organisatorisch in elkaar zit.

Vacatures KNMvD 2021

Bij de KNMvD zijn er dit jaar vacatures voor:

In dit overzicht zie je de bezetting van de (Cluster)besturen en RvA en de vacatures.
Wil je  in aanmerking komen voor een van de bovenstaande functie’s? Stuur dan je CV en motivatie via het sollicitatieformulier.

Clusterbestuurders en RvA-leden worden gekozen door de leden van de KNMvD. Enkele persoonsgegevens die je invult op het sollicitatieformulier komen op knmvd.nl en vormen een onderdeel van de verkiezingscampagne.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het bestuur.

Organisatie KNMvD

De KNMvD is een beroepsvereniging van, voor en door dierenartsen.

Bestuurlijk

Het bestuur zet de strategische lijnen uit en bewaakt deze.
De Clusterbesturen zijn verantwoordelijk voor het contact tussen de KNMvD en de specifieke Clusterachterban.
De RvA controleert het bestuur.

Uitvoering

Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door werknemers van de KNMvD (‘het bureau’).
Het bureau wordt geleid door de directeur: vacature

Commissies

Alle KNMvD-leden kunnen meepraten en projecten uitvoeren via commissies.

Clusterbesturen

Leden van de KNMvD hebben tot 1 januari jl. hun keuze kunnen maken in welk cluster zij stemrecht willen hebben.

 • KNMvD-Cluster Gezelschapsdieren
 • KNMvD- Cluster Landbouwhuisdieren
 • KNMvD- Cluster Paard
 • KNMvD- Cluster DIMEO
Taken
 • De Clusterbesturen vertegenwoordigen de KNMvD richting de specifieke achterban en gaan actief op werkbezoek;
 • Een Clusterbestuur stuurt Cluster-specifieke commissies aan (zoals varken, pluimvee, rund, gedrag, kat, konijn);
 • Het bestuur is gesprekspartner van Cluster-specifieke partners, zoals Stichting Geborgde Dierenarts, Stichting Paard, verzekeraars etc.
Samenstelling
 • Een Clusterbestuur wordt gevormd door een Clustervoorzitter en twee Clusterbestuursleden;
 • De Clustervoorzitter heeft ook zitting in het bestuur;
 • Clusterbestuursleden kunnen maximaal twee termijnen van drie jaar in het bestuur zitting hebben;
 • Clusterbestuursleden worden (per Cluster) gekozen door de stemgerechtigden leden.
Uren en vergoeding
 • Clusterbestuursleden reserveren minimaal twee dagdelen per maand aan KNMvD-taken
 • De Clusterbestuurder ontvangt voor de inzet een passende vergoeding volgens het vacatie- en vergoedingenreglement.
Verantwoording
 • Clusterbesturen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Clustervoorzitter en daarmee onder het bestuur.
Aansprakelijkheid
 • Besluiten van het Clusterbestuur moeten worden geaccordeerd door het bestuur en vallen vervolgens onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Raad van Afgevaardigden (RvA)

 

Taken
 • De RvA controleert het bestuur;
 • De RvA benoemt en ontslaat bestuursleden.
Samenstelling
 • Het aantal RvA-leden is afhankelijk van de grootte van het Cluster:
  • 1-500 Clusterleden: 2 RvA-leden
  • 501-750 Clusterleden: 3 RvA-leden
  • 751-1000 Clusterleden: 4 RvA-leden
  • etc.
 • De RvA wordt (per cluster) gekozen door de Clusterleden van de KNMvD.
Uren en vergoeding
 • De RvA komt tweemaal per jaar bijeen;
 • Werkzaamheden binnen de RvA zijn onbezoldigd.

Vacatures maart 2021

 

3 Clusterbestuursleden waarvan 1 Clustervoorzitter (Landbouwhuisdieren)
 • Voert het beleid van het Cluster
 • Stelt het Clusterjaarplan op via projecten van commissies
 • Voert overleg met commissies en leden RvA
 • Is verantwoordelijk voor de commissies vallend binnen het Cluster
4 Leden voor de Raad van Afgevaardigden
 • 1 Cluster DIMEO, 1 Cluster Landbouwhuisdieren en 2 Cluster Gezelschapsdieren
 • Keurt strategische beleidsplan, jaarplan en begroting goed
 • Stelt jaarrekening en resultaten uit jaarplan vast
 • Benoemt en ontslaat bestuursleden en Clusterbestuursleden
Reageren

Je kunt je via het sollicitatieformulier kandidaat stellen.

Solliciteer hier
Planning

Kandidaatstelling: van 18 januari tot 22 februari 2021
Presentatie kandidaten maart 2021
Digitale en analoge verkiezingsperiode: 19 tot en met 26 maart 2021
Installatie Raad van Afgevaardigden + benoeming (Cluster)bestuur:  mei 2021

Jij kiest! Maar hoe?

De leden kiezen het (cluster)bestuur en de Raad van Afgevaardigden. De Raad van Afgevaardigden zal de kandidaten met de meeste stemmen in het (cluster)bestuur of de Raad van Afgevaardigden in mei formeel benoemen.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Als stemgerechtigd lid krijg je een oproep om vanaf 19 maart a.s. te stemmen.

 • Stemmen gaat digitaal via de KNMvD website.
 • Stemmen kan in de week van 19-26 maart a.s.
 • Meer info volgt.

Een cluster kies je met name om er stemrecht te hebben.
Jouw clusterkeuze ligt vast gedurende de periode dat er gestemd wordt. Nadien mag je van cluster veranderen. Vanaf dit jaar zullen er jaarlijks verkiezingen zijn in de maand maart. Jaarlijks ligt vanaf 1 januari t/m de stemperiode jouw keuze voor het cluster vast. Na de verkiezingen ben je weer vrij om een ander cluster te kiezen.

Relevante links

Je kunt stemmen van 19 tot 26 maart 2021!