Verkiezingen 2022

Denk mee, praat mee, doe mee!

In maart 2022 zijn er weer jaarlijkse verkiezingen voor vrijgekomen functies in de (Cluster)besturen en in de Raad van Afgevaardigden (RvA). Op deze pagina lees je meer over de vacatures,  de verkiezingsprocedure, de planning en hoe de KNMvD organisatorisch in elkaar zit.

Vacatures KNMvD 2022

Bij de KNMvD zijn er dit jaar vacatures voor:

 • Bestuurslid Cluster Landbouwhuisdieren
 • Voorzitter Cluster Gezelschapsdieren (profielschets)
 • Bestuurslid Cluster Gezelschapsdieren
 • Bestuurslid Cluster DIMEO (profielschets)
 • RvA lid Cluster Landbouwhuisdieren
 • RvA lid Cluster DIMEO
 • RvA lid Cluster Paard

In dit overzicht zie je de bezetting van de (Cluster)besturen en RvA en de vacatures.
Wil je  in aanmerking komen voor een van de bovenstaande functie’s? Stuur dan je CV en motivatie via het sollicitatieformulier.

Clusterbestuurders en RvA-leden worden gekozen door de leden van de KNMvD. Enkele persoonsgegevens die je invult op het sollicitatieformulier komen op knmvd.nl en vormen een onderdeel van de verkiezingscampagne.

Meer informatie nodig? Neem contact op met het bestuur.

Organisatie KNMvD

De KNMvD is een beroepsvereniging van, voor en door dierenartsen.

Bestuurlijk

Het bestuur zet de strategische lijnen uit en bewaakt deze.
De Clusterbesturen zijn verantwoordelijk voor het contact tussen de KNMvD en de specifieke Clusterachterban.
De RvA controleert het bestuur.

Uitvoering

Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door werknemers van de KNMvD (‘het bureau’).
Het bureau wordt geleid door de directeur.

Commissies

Alle KNMvD-leden kunnen meepraten en projecten uitvoeren via commissies.

Clusterbesturen

 • KNMvD-Cluster Gezelschapsdieren
 • KNMvD- Cluster Landbouwhuisdieren
 • KNMvD- Cluster Paard
 • KNMvD- Cluster DIMEO
Taken
 • De Clusterbesturen vertegenwoordigen de KNMvD richting de specifieke achterban en gaan actief op werkbezoek;
 • Een Clusterbestuur stuurt Cluster-specifieke commissies aan, zoals varken, pluimvee, Fairdog (Cluster gezelschapsdieren); communicatie, keuring, erkende paardendierenarts en welzijn (Cluster Paard).
 • Het bestuur is gesprekspartner van Cluster-specifieke partners, zoals Stichting Geborgde Dierenarts, Stichting Paard, verzekeraars etc.
Samenstelling
 • Een Clusterbestuur wordt gevormd door een Clustervoorzitter en twee Clusterbestuursleden;
 • De Clustervoorzitter heeft ook zitting in het bestuur;
 • Clusterbestuursleden kunnen maximaal twee termijnen van drie jaar in het bestuur zitting hebben;
 • Clusterbestuursleden worden gekozen door de stemgerechtigden leden.
Uren en vergoeding
 • Clusterbestuursleden reserveren minimaal twee dagdelen per maand aan KNMvD-taken
 • De Clusterbestuurder ontvangt voor de inzet een passende vergoeding volgens het vacatie- en vergoedingenreglement.
Verantwoording
 • Clusterbesturen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Clustervoorzitter en daarmee onder het bestuur.
Aansprakelijkheid
 • Besluiten van het Clusterbestuur moeten worden geaccordeerd door het bestuur en vallen vervolgens onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Raad van Afgevaardigden (RvA)

 

Taken
 • De RvA controleert het bestuur;
 • De RvA benoemt en ontslaat bestuursleden.
Samenstelling
 • Het aantal RvA-leden is afhankelijk van de grootte van het Cluster:
  • 1-500 Clusterleden: 2 RvA-leden
  • 501-750 Clusterleden: 3 RvA-leden
  • 751-1000 Clusterleden: 4 RvA-leden
  • etc.
 • De RvA wordt (per cluster) gekozen door de Clusterleden van de KNMvD.
Uren en vergoeding
 • De RvA komt tweemaal per jaar bijeen;
 • Voor de twee vergaderingen per jaar ontvangt het RvA-lid een passende vergoeding.

Vacatures maart 2022

 

4 Clusterbestuursleden waarvan 1 Clustervoorzitter (Gezelschapsdieren)
 • Voert het beleid van het Cluster
 • Stelt het Clusterjaarplan op via projecten van commissies
 • Voert overleg met commissies en leden RvA
 • Is verantwoordelijk voor de commissies vallend binnen het Cluster
3 Leden voor de Raad van Afgevaardigden
 • 1 Cluster DIMEO, 1 Cluster Landbouwhuisdieren en 1 Cluster Paard
 • Keurt strategische beleidsplan, jaarplan en begroting goed
 • Stelt jaarrekening en resultaten uit jaarplan vast
 • Benoemt en ontslaat bestuursleden en Clusterbestuursleden
Reageren

Je kunt je via het sollicitatieformulier kandidaat stellen.

Solliciteer hier
Planning

Kandidaatstelling: van 1 januari tot 7 februari 2022
Presentatie kandidaten maart 2022
Digitale en analoge verkiezingsperiode: 18 maart tot en met 25 maart 2022
Installatie Raad van Afgevaardigden + benoeming (Cluster)bestuur:  juni 2022

Jij kiest! Maar hoe?

De leden kiezen het (cluster)bestuur en de Raad van Afgevaardigden. De Raad van Afgevaardigden zal de kandidaten met de meeste stemmen in het (cluster)bestuur of de Raad van Afgevaardigden in juni formeel benoemen.

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Als stemgerechtigd lid krijg je een oproep om vanaf 18 maart a.s. te stemmen.

 • Stemmen gaat digitaal via de KNMvD website.
 • Stemmen kan in de week van 18-25 maart a.s.
 • Meer info volgt.

Relevante links

Je kunt stemmen van 18 tot en met 25 maart 2022!