Verslag overleg I&R hond 14-05-2019

Het doel van dit overleg is 1). Uitleg geven over de plannen die moeten leiden tot het verbeteren van I&R hond en 2). Daarbij hulp vragen van dierenartsen om het systeem zo werkbaar mogelijk te maken.

De aanleiding voor deze plannen zijn de signalen met betrekking tot illegale puppyhandel. Met behulp van deze acties zal frauderen moeilijker worden en zal de kwaliteit van de gegevens toenemen. De verbeteringen zijn onder andere gebaseerd op de uitkomsten van enquête I&R die in 2017 is gehouden onder dierenartsen. Het streven is om de voorgenomen plannen zo snel mogelijk vorm te geven (2019). Het uitgangspunt is dat het systeem de dierenarts moet ondersteunen. De verwachting is dat door het nieuwe systeem de effectiviteit van de handhaving kan toenemen.

De plannen omvatten de volgende onderdelen:

 1. Chiplogistiek verbeteren
  • Tracering van chips zal te allen tijde mogelijk zijn (van productie tot inbreng).
  • De chipleverancier meldt aan wie welke chip is geleverd.
  • De chipleverancier mag chips alleen op naam van een (geregistreerde) chipper of dierenarts (natuurlijk persoon) registreren.
  • Chippers worden op persoonlijke titel geregistreerd in een apart chipregister. Voor dierenartsen is de inschrijving in het diergeneeskunderegister voldoende. Deze registratieplicht is noodzakelijk voor het chippen van honden, katten en fretten.
  • In principe komt iedereen die beroepsmatig chipt in aanmerking om te worden opgenomen in het chipregister. Dit betekent dat er meerdere (chip)activiteiten moeten plaatsvinden. Particulieren worden niet uitgesloten. Het chippen van eigen dieren is daarbij toegestaan.
  • De chips worden verstuurd naar het privé- danwel praktijkadres dat bij het diergeneeskunde- of chipregister bekend is.
  • De (geregistreerde) chipper of dierenarts is verplicht om de hond en dus het chipnummer te registreren op naam van de desbetreffende (geregistreerde) houder (afvoermelding).
  • Chips mogen op praktijkniveau (dierenarts moet werkzaam zijn bij die praktijk) worden gebruikt. Diegene die de chips heeft besteld is eindverantwoordelijk.
  • De gegevens worden geregistreerd in het PMS en bij de aangewezen databanken. De gegevens van de aangewezen databanken zijn gekoppeld aan één centrale databank.
 2. Het EU-dierenpaspoort wordt verplicht
  • Deze verplichting geldt voor honden die worden geboren vanaf het moment dat de nieuwe wetgeving in werking zal treden (niet met terugwerkende kracht).
  • De paspoortleverancier kan alleen paspoorten verstrekken aan dierenartsen (op persoonlijk titel).
  • De paspoorten worden verstuurd naar het privé- danwel praktijkadres dat bij het diergeneeskunderegister bekend is.
  • De dierenarts geeft alleen een paspoort af als de hond geregistreerd is op naam van die specifieke (geregistreerde) bedrijfsmatige houder, hondenfokker of importeur.
  • De dierenarts is verplicht het paspoortnummer te koppelen aan het chipnummer.
 3. Bedrijfsmatige houders, particuliere hondenfokkers en particuliere importeurs zijn verplicht om:
  • Zich te registreren bij RVO.nl middels DigiD.
  • De geboortedatum van de hond door te geven (geboortemelding) of een importmelding te doen.
  • In geval van een importmelding zorg te dragen dat het buitenlandse paspoort/gezondheidscertificaat bij de hond aanwezig is en blijft.
  • In geval van verkoop zorg te dragen dat een EU-dierenpaspoort aanwezig is.

Op basis van bovenstaande zijn er enkele aandachtspunten:

 • Omdat chips en paspoorten alleen maar naar het adres mogen worden verstuurd dat bekend is bij het diergeneeskunde- of chipregister is het noodzakelijk dat deze gegevens up to date zijn. Er is reeds bekend dat dierenartsen deze gegevens niet of slecht bijhouden. Dit betekent dat er goed nagedacht moet worden over hoe dierenartsen te bereiken dat zij hun gegevens moeten controleren en eventueel moeten veranderen. Daarbij kan in ieder geval gebruik worden gemaakt van de communicatiekanalen (TvD, nieuwsbrieven, Facebook) van de KNMvD. LNV zal samen met RVO nog voor de zomer contact op nemen met het diergeneeskunderegister om dit punt te bespreken.
 • Chips mogen op praktijkniveau (dierenarts moet werkzaam zijn bij die praktijk) worden gebruikt. Dit betekent dat er beleid moet worden gemaakt hoe dierenartsen/praktijken moeten omgaan met bv. waarnemers / zpp’ers die chippen.
 • Er moet gezamenlijk nagedacht worden over 1). Een protocol dat beschrijft hoe er moet worden gehandeld bij afwijkende gevallen (bv. EU-dierenpaspoort is kwijt, de chip is niet meer af te lezen, geen buitenlands paspoort aanwezig etc.) en 2). Wat te doen met de registratie van individuele/incidentele importeurs. Dit zou in de vorm van een workshop voor dierenartsen kunnen.
 • De vlaggen moeten (gezamenlijk) worden geïdentificeerd. Ook dit zou kunnen in de vorm van workshop.
 • Het is belangrijk dat analyses tijdig worden uitgevoerd zodat er niet na bv. een half jaar pas wordt gedetecteerd dat er iets niet in orde is.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen