Verslag Seminar Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Op 5 juni j.l. organiseerde het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland wederom een seminar bij Boerderij Merenveld in Utrecht. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst behandelt allerhande onderwerpen op het gebied van One Health en dit keer was het onderwerp veehouderij en de gezondheid van omwonenden (naar aanleiding van de uitkomsten van  een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het RIVM, IRAS en de WUR).

Uit dit onderzoek blijkt dat omwoners (binnen een straal van 2 km) van pluimvee- en geitenhouderijen meer kans hebben om een pneumonie te ontwikkelen. De precieze oorzaak hiervan is vooralsnog onbekend, al lijkt het bij pluimvee veroorzaakt te worden door fijnstof en endotoxinen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

Het VGO onderzoek heeft onder andere geleid tot een geitenstop in verschillende provincies. Het besluit tot een geitenstop kwam uitgebreid aan bod: hoe komt een gemeente tot zo’n besluit en welke rol speelt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) hierin?

Na het horen van de ins en outs van het VGO onderzoek en uitleg van een huisarts en dierenarts hoe een pneumonie wordt vastgesteld en behandeld, gingen de deelnemers zelf aan de slag met een aantal casuïstieken. Wat zouden zij de gemeente bijvoorbeeld adviseren bij het plan om een kinderdagverblijf te starten in een actieve geitenhouderij?

Dit bracht een prachtige discussie teweeg onder alle aanwezige dierenartsen, huisartsen en GGD’ers, waarbij iedereen het gelukkig eens was dat de geitenhouder serieus genomen dient te worden en de YOPI’s beschermd. Maar of dat beide tegelijk kan? Daar kwamen we toch niet helemaal uit…

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen