Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren. Melden is helpen

Verminderde zorg voor dieren op tijd signaleren en veehouders die het overkomt helpen, dát is het doel van het ‘Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren’.

In dit signaleren en helpen hebben alle erfbetreders hun verantwoordelijkheid en dat geldt zeker ook voor de dierenarts. Zij komen regelmatig op het erf en zien als één van de eersten als er iets verandert met betrekking tot de zorg voor dieren.

Daarnaast is dierwelzijn zelf één van de onderwerpen waarin dierenartsen een extra verantwoordelijkheid hebben en daarom heeft de Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren (GGL) van de KNMvD ook inbreng in de Stuurgroep van het Vertrouwensloket.

Borging via de kwaliteitssystemen

Het nemen van (die) extra verantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig en kent zeker ook zijn beperkingen. De KNMvD-GGL is van mening dat, als je dierwelzijn op bedrijven echt wilt borgen, dit moet gebeuren via inbedding in de kwaliteitssystemen van de diverse sectoren.

Daadwerkelijke bijdrage door erfbetreders:

Het jaarrapport2017 van het Vertrouwensloket Dierenwelzijn geeft aan er in dat jaar 114 meldingen zijn ontvangen. Het rapport maakt inzichtelijk dat er goed werk is verricht om, dankzij het initiatief van erfbetreders zoals dierenartsen, het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen en veehouders weer op de goede weg te helpen als zich onverhoopt (sociale, maatschappelijke of financiële) problemen aandienen die met bemiddeling en preventieve acties misschien tot een op gepaste oplossing kunnen leiden.

Informatie:

Bij het Vertrouwensloket kan men terecht voor advies en informatie en voor een melding voor hulp of bijstand aan een veehouder.

Het vertrouwensloket geeft ook informatie aan groepen erfbetreders. De volgende bijeenkomst is op 2 oktober in Wageningen. Meer informatie: www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl of mobiel: 06-22435757

Meldingen over verwaarloosde gezelschapsdieren kan men doen via telefoonnummer 144 of  via de site.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen