Vogelgriep: landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022  een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.

 

Het besluit wordt onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken.  Onder andere door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is het risico verhoogd. Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee brengen. De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen. In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht. Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie.

Ophokplicht

De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.

Afschermplicht

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. Zoals hierboven genoemd geldt de afschermplicht ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. (bron: rijksoverheid.nl)

Lees het volledige nieuwsbericht op rijksoverheid.nl.

Zie ook: KNMvD Dossier Vogelgriep

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen