Vraag van de week: ben ik als werkgever strafbaar zonder RI&E?

Ja! Heb je als werkgever/praktijkhouder geen RI&E, dan riskeer je een boete van de Inspectie SZW!

Dus een RI&E is verplicht? Ja, al sinds 1994 is het hebben van een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht. Dit volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Ontbreekt deze RI&E, het plan van aanpak of de toetsing van beide documenten dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een werknemer zijn werk op een veilige en gezonde manier moet kunnen doen en dat de werkgever daarvoor moet zorgen.

De werkgever heeft bekeken welke risico’s er zijn en hoe deze aangepakt moeten worden. Dit alles moet in een plan van aanpak opgenomen worden. Werknemers moeten vervolgens weten welke maatregelen er zijn genomen én zich daaraan houden.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis worden werknemers zich steeds bewuster van hun werkplek, hun werkomstandigheden. Als werkgever is het vervolgens van groot belang dat de werkomstandigheden goed geïnventariseerd zijn en daar waar nodig maatregelen zijn getroffen (en gecommuniceerd) om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

De Inspectie SZW houdt op grond van de Arbowet toezicht op onveilige/ongezonde situaties. Voor het handelen van de Inspectie in relatie tot corona is en blijft de Arbowet leidend. De Inspectie kan handhavend optreden om naleving te bevorderen. Dus ook bij ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico van besmetting met corona.

Het Arbobeleid binnen een bedrijf staat en valt met een goede RI&E. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken.

En alhoewel handhaving van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen corona zoals neergelegd in onder andere noodverordeningen plaatsvindt door de veiligheidsregio’s, betekent dat niet dat de Inspectie SZW niet handhaaft.

De Inspectie SZW heeft bekendgemaakt dat zij handhavend zal optreden indien de arbeidsomstandigheden in een bedrijf of instelling daartoe aanleiding geven. Als er sprake is van een risico op besmetting, het niet of niet voldoende nemen van maatregelen of het daarbij niet toepassen van de arbeids-hygiënische strategie, zal de Inspectie handhaven. Voor de Inspectie weegt daarbij mee dat gezien de maatschappelijke gevolgen van besmetting met corona en de ongekende maatregelen die getroffen zijn, het belang van het voldoen aan de zorgplicht van de Arbowet alleen maar groter geworden is.

Indien nodig wordt een formele eis met de te treffen maatregelen opgelegd die de werkgever in moet voeren. Is een werkgever het daar niet mee eens dan kan hij bezwaar en eventueel daarna beroep aantekenen. Niet nakomen van de verplichting kan leiden tot verdere bestuurlijke maatregelen. Denk aan een boete of andere en verdergaande bestuurlijke dwang.

De KNMvD heeft in samenwerking met Arbode – nog voor de uitbraak van de coronacrisis – een nieuwe RI&E ontwikkeld. In het TvD en op onze website is daar al aandacht aan besteed. En de coronacrisis bewijst maar weer eens het belang van een actuele en getoetste RI&E plus plan van aanpak. Arbode heeft inmiddels de RI&E geactualiseerd. Voor dierenartsen die inmiddels het instrument ontvangen hebben en bezig zijn met invullen ervan geldt dat Arbode de coronacrisis zal inbrengen.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen