Vraag van de week: is thuiswerken een recht van de werknemer?

De overheid roept sinds het begin van de coronacrisis iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Veel werknemers werken sindsdien ook vanuit huis, al zien we inmiddels een groeiend aantal terugkeren naar kantoor. Er zijn natuurlijk ook mensen die simpelweg niet thuis kunnen werken omdat hun beroep dat niet toelaat. Toch menen sommigen dat zij een recht op thuiswerken hebben, ook al kunnen zij hun werkzaamheden niet vanuit huis verrichten.

De vraag is of thuiswerken sinds de coronacrisis een recht van de werknemer is. Betekent de oproep van de overheid dat een werkgever ook verplicht is om zijn medewerkers thuis te laten werken?

Er zijn medewerkers die eisen dat hun werkgever daarin meegaat. Zo ook in een zaak die voor de rechtbank Gelderland kwam. De rechter heeft op 16 juni jl. geoordeeld dat deze algemene oproep van de overheid in de verhouding tussen werkgever en werknemer geen recht op thuiswerken oplevert. In de zaak waarover de rechter moest oordelen, heeft de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt dat hij belang heeft bij het verrichten van werkzaamheden vanuit kantoor (de werkzaamheden konden niet vanuit huis verricht worden) én dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. De werknemer kon de belangen van de werkgever niet weerleggen en heeft in deze zaak dan ook geen ‘recht’ op thuiswerken.

Kortom, het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, betekent niet dat een werknemer recht op thuiswerken heeft. Maar de werkgever is wel verplicht (ook buiten de coronacrisis om) om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Ga als werkgever dus na of jouw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) actueel is. Mocht je ondanks de wettelijke plicht geen RI&E hebben, kijk dan gauw hier voor meer informatie.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen