Vraag van de week: mag ik buiten mijn reguliere openingstijden doorverwijzen naar een (buurt)collega?

Ja, dat mag. Maar je moet hierbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je bent en blijft als dierenarts namelijk wettelijk verplicht en verantwoordelijk om continuïteit van diergeneeskundige zorg te waarborgen.

Het mag misschien vanzelf spreken, maar buiten reguliere openingstijden verwijzen naar een collega is alleen mogelijk bij wederzijdse toestemming (code voor de dierenarts). De KNMvD hoort echter nog regelmatig dat praktijken doorverwijzen naar buurtcollega’s zonder deze toestemming. Dit is absoluut niet de bedoeling.

Ook moet de eigenaar zonder onnodige tussenstappen te weten kunnen komen waar diergeneeskundige hulp gevonden kan worden. Verwijs dus specifiek door.  Een gezamenlijke website kan hierbij handig zijn, maar een voicemail of een antwoordapparaat bij iedere aangesloten praktijk die de eigenaar precies laat weten wat hij/zij moet doen om diergeneeskundige hulp te vinden, voldoet ook.
Een mededeling op het antwoordapparaat als “ik ben niet aanwezig, belt u alstublieft een collega” is dan beslist onvoldoende!

Meer weten over diensten en bereikbaarheid buiten openingstijden? Je vind de dienstenleidraad in het dossier professioneel handelen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen