Vraag van de week: mag ik injectievloeistoffen uitponden?

In art. 4.18 van het Besluit diergeneesmiddelen en art. 4.11 van de Regeling diergeneesmiddelen wordt het voor dierenartsen en apothekers (op recept van een dierenarts) mogelijk gemaakt om zonder vergunning een diergeneesmiddel te verdelen in kleinere verpakking die past bij de beoogde behandeling. Het uitponden is dus toegestaan in een dierenartsenpraktijk. Daarbij staat echter uitdrukkelijk vermeld dat de eisen aan de verpakking en de etikettering dezelfde zijn als die van de registratiehouder.

Meer informatie over de eisen vind je hier.

Wanneer je een injectievloeistof zou willen uitponden door de voor de behandeling benodigde hoeveelheid in één of meerdere injectiespuiten op te trekken, is het lastig aan deze uitgebreide administratieve eisen te voldoen. In overleg met LNV en de NVWA is daarom afgesproken dat als volgt op te lossen:

 • Op de spuit (bijvoorbeeld met een sticker) NAW-gegevens dierenarts, naam en REG NL diergeneesmiddel, afgifte datum en identificatie dier vermelden.
 • In de visitebrief vermelden:
  • Dat er een diergeneesmiddel is uitgepond voor een eenmalige herhalingsinjectie of meerdere herhalingsinjecties als er bijvoorbeeld sprake is van een kuur (de injectievloeistof moet dus zo uitgepond worden dat de dierhouder 1 injectie heeft per behandeling. Dus wanneer een kuur bestaat uit 4 dagen met 1 behandeling per dag, moet de dierhouder 4 injectiespuiten krijgen).
  • De informatie van de primaire verpakking vermelden en deze samen met de gegevens op de spuit linken aan elkaar, door de gegevens op de spuit ook in de visitebrief op te nemen.
  • Advies over de bewaring (koelkast of niet).
  • Instructies voor de toepassing.
 • De bijsluiter meeleveren aan de dierhouder.
 • De spuit moet goed (en steriel) afgesloten zijn (bijvoorbeeld met dopje of steriele naald met dop).

Het doel hiervan is te waarborgen dat de afgegeven middelen veilig verpakt zijn voor de gebruiker, veilig zijn voor het dier, de informatie van de bijsluiter beschikbaar is voor de dierhouder, de diergeneesmiddelenadministratie op orde is en dat de toedieningswijze goed geïnstrueerd is.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen