Vrijheid is een keuze…

‘Vrijheid is slechts een deel van het verhaal en maar de halve waarheid … daarom adviseer ik om het Vrijheidsbeeld aan de Oostkust aan te vullen met een Verantwoordelijkheidsbeeld aan de Westkust.’

Aan deze qoute van Viktor E. Frankl moest ik denken in de dagen ná een bijeenkomst waarin ik enkele tientallen van u, dierenartsen werkzaam binnen de landbouwhuisdieren, heb gesproken.

Een groot aantal had ergens wel door dat we allemaal werken in sectoren waarin voedsel van dierlijke oorsprong wordt geproduceerd. Dat binnen deze sectoren gewerkt wordt met vrij strikte systemen om kwaliteit te leveren en te borgen en dat binnen die systemen naast diergezondheid ook dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid een rol spelen, gaat er bij de meesten ook nog wel in. Dat de dierenarts in deze systemen een rol én een verantwoordelijkheid heeft, is ook duidelijk.

Wat me echter ernstig zorgen baart, is dat juist met die verantwoordelijkheid nog te laconiek wordt omgesprongen. Daar gaat het echt mis. De gemeende vrijheid van handelen gaat te vaak vóór de gevraagde verantwoordelijkheid richting de sector en de maatschappij. Eén blik op de meest voorkomende tekortkomingen  bij  VERIN-controles laat dit duidelijk zien. De top drie bestaat uit te laat doorgegeven aan of domweg gemiste leveringen in de databanken zoals aangewezen door het ministerie van EZ; handtekeningen op BGP en BBP die ontbreken; plus visitebrieven en logboekformulieren die niet compleet zijn inzake de wettelijke informatie die moet worden vastgelegd (I&R, RegNL’s en batchnummers).

Ik begrijp het gevoel ook wel en ik had tijdens de bovengenoemde bijeenkomst ook adequater kunnen en misschien wel moeten reageren, maar hierop aangesproken wordt er door betrokken dierenarts vaak heel primair en in mijn ogen nogal onvolwassen gereageerd met ‘er miste maar één vinkje’ of ‘het was erg druk die week’. Welke indruk denk je dat je als dierenarts wekt bij de rest van de sectorpartijen, de zuivel, de integraties, de overheid, de partijen die deze verantwoordelijkheden wel uiterst serieus nemen? De meest voorkomende tekortkomingen zijn namelijk allemaal slordigheden, die voor ons misschien niet zo van belang lijken (‘waar hebben we het over?’), maar dat voor de andere sectorpartijen wel zijn!

Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld binnen de zuivelsector er al een inventarisatie loopt naar de kwaliteit van de veterinaire dienstverlening en of deze wellicht op een andere manier kan worden ingevuld.

Daarom wil ik jullie vragen om iets meer discipline met betrekking tot gekregen verantwoordelijkheden, zodat deze op gelijk niveau komen met de verworven vrijheid van handelen.

Uiteindelijk gaat het namelijk om de vraag wie je wilt zijn over vijf tot tien jaar. Welke positie wil je dan hebben in welke sector? De dierenarts die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt en daarmee zijn vrijheid van handelen grotendeels in eigen hand houdt? Of liever nu de vrijheid verkiezen en daarmee de sectoren de kans geven een andere weg te kiezen om veterinaire kwaliteit te borgen?

Realiseer je wat je handelen nu voor invloed heeft op de toekomst van ons vak. Je kiest elke dag weer opnieuw welke kant we opgaan en waar we uiteindelijk uitkomen …

 

Reageren? Graag! (06) 53 48 81 28

emhoogland@hetnet.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen