Wat zijn de regels rondom online verkoop diergeneesmiddelen?

Diergeneesmiddelen zijn een onmisbaar instrument om de gezondheid en het welzijn van dieren te bevorderen. Ook online worden diergeneesmiddelen te koop aangeboden. Wat zijn precies de regels rondom de online verkoop van diergeneesmiddelen? De meest gestelde vragen op een rij.

Wie mogen online diergeneesmiddelen verkopen?

Kleinhandelaren in diergeneesmiddelen die opgenomen zijn in het Register internethandel diergeneesmiddelen mogen online diergeneesmiddelen aanbieden. Verder moeten zij het logo internethandel diergeneesmiddelen geplaatst hebben op iedere pagina waar zij een diergeneesmiddel aanbieden.

Wanneer ben ik een kleinhandelaar?

Je bent een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen als:

  • Je in het bezit bent van een D- of DR-vergunning.
  • Je een dierenarts of apotheker bent.
  • Je een kleinhandelaar bent die alleen handelt in niet-voorschriftplichtige  diergeneesmiddelen bestemd voor niet-voedselproducerende dieren.
Wanneer mag een diergeneesmiddel op recept online verkocht worden?

Diergeneesmiddelen van de categorie URA mogen ook online verkocht worden. Maar: dat mag alleen op diergeneeskundig voorschrift en uitsluitend door verkopers waarvoor in het Register internethandel diergeneesmiddelen aangegeven staat dat ze URA diergeneesmiddelen mogen verkopen. Om deze categorie diergeneesmiddelen online te kunnen bestellen, heeft de diereigenaar een recept van de dierenarts nodig.

Ik verkoop uitsluitend online diergeneesmiddelen aan klanten van mijn dierenartspraktijk, moet ik mij dan toch aanmelden voor opname in het Register internethandel diergeneesmiddelen?

Ook op het moment dat je uitsluitend online diergeneesmiddelen verkoopt aan klanten van uw dierenartspraktijk, dan moet je toch aan de regels voor internethandel in diergeneesmiddelen voldoen. Ook als de klant het diergeneesmiddel zelf komt ophalen in uw praktijk. Je biedt de diergeneesmiddelen immers te koop aan via internet. Je kunt je aanmelden voor opname in het Register internethandel diergeneesmiddelen via het formulier Aanmelding webshops internethandel diergeneesmiddelen. Daarnaast moet je voldoen aan de vereisten omtrent de plaatsing van het logo.

(bron: cbg-med.nl)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het college ter beoordeling van geneesmiddelen: cbg-med.nl.

Zie ook: Dossier Diergeneesmiddelen – KNMvD.nl

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen