Diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelen zijn een onmisbaar instrument om de gezondheid en het welzijn van dieren te bevorderen. Voordat diergeneesmiddelen in Nederland kunnen worden ingezet moeten ze eerst beoordeeld worden op hun werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Om hun werkzaamheid te behouden is het belangrijk dat diergeneesmiddelen restrictief en selectief worden ingezet. Dat is niet alleen van betekenis voor de gezondheid van dieren maar ook voor mensen. De regels voor registratie, distributie en gebruik van diergeneesmiddelen zijn vastgelegd in de Wet Dieren. De KNMvD zet zich in voor voldoende beschikbaarheid van werkzame diergeneesmiddelen voor alle diersoorten en indicaties.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030 63 48 900.

Gerelateerde berichten