Welk bedrag verzeker je in je arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Tekst: Andrea Middel

“Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is zo duur, zeker nu de pensioenleeftijd alsmaar opschuift”; het is een veel gehoorde klacht van ondernemers, die zichzelf moeten verzekeren voor de financiële risico’s zoals bij ziekte en overlijden. En het is waar: het zijn vaak grote bedragen die ik overgemaakt zie worden naar verzekeraars. Niet altijd ligt daar een goede analyse aan ten grondslag. Een goede verzekering begint met een analyse van wat er echt verzekerd moet worden. Standaard wordt vaak gekozen voor een verzekering van 80 procent van het inkomen, een soort maatschappelijke norm. Dat is in veel situaties prima, maar soms is een lager verzekerd bedrag ook goed. Een lager verzekerd bedrag betekent natuurlijk een lagere premie. Ook een langere eigenrisicotermijn doet de premie dalen.

Factoren

Maar hoe weet je nu welk verzekerd bedrag en welke eigenrisicotermijn  het beste passen in jouw situatie? Dat is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld:

  • ^Wat is je bestedingspatroon, welk netto inkomen heb je minimaal nodig om de gewenste levensstandaard te kunnen handhaven?
  • Is er vermogen aanwezig (in huis, spaargeld of beleggingen), dat aangesproken mag en kan worden in geval van nood?
  • Zijn er lijfrenterekeningen of lijfrentepolissen? Onder normale omstandigheden mogen die pas ingezet worden vanaf pensioendatum, maar bij langdurige ziekte mag het geld in lijfrentepolissen en -rekeningen (onder voorwaarden) eerder aangesproken worden.
  • Is er een partner met een inkomen?
  • Zijn er in het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de dierenartsenmaatschap) afspraken gemaakt over winstdeling bij ziekte, bijvoorbeeld gedurende de eerste drie maanden van ziekte?
  • Lopen er nog andere verzekeringen, bijvoorbeeld een ‘woonlasten arbeidsongeschiktheidsverzekering’; in het verleden vaak verkocht naast de hypotheek?

In de praktijk zien we, zeker bij oudere ondernemers, dat de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering oploopt. Bij deze groep zien we ook vaak dat er op andere manieren vermogen is gevormd, door zelf te sparen of uit erfenissen. Ook zien we vaak dat de kosten voor levensonderhoud minder worden als de kinderen niet meer tot financiële last zijn.

Inzicht

Het kan lastig zijn om zelf het totale inzicht te krijgen: wat is er nu eigenlijk allemaal aan pensioen, vermogen, lijfrente? En kan het vermogen en lijfrente wel ingezet worden als buffer bij arbeidsongeschiktheid; is het niet eigenlijk nodig als oudedagsvoorziening?

Om te voorkomen dat je meer verzekert dan nodig, is het dus goed om naar je totale financiële positie te kijken. Financieel planners zijn opgeleid om je financiële positie integraal in beeld te brengen en om je te helpen bij het nemen van financiële beslissingen die bij jou passen. Niet iedere financieel planner verkoopt ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar ze zijn wel dé beroepsgroep om je te helpen bij de beslissing welk bedrag verzekerd moet worden en welke eigenrisicotermijn in jouw situatie passend zijn. Gecertificeerd financieel planners zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie FFP, de Federatie Financieel Planners, die de kwaliteit en vakbekwaamheid van de aangesloten financieel planners zorgvuldig bewaakt.

De auteur van dit artikel, Andrea Middel, is gecertificeerd financieel planner. Daarnaast is zij bestuurslid van de FFP, Federatie Financieel Planners.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen