Wijzigingen in praktijkvoorschrift Royal Friesland Campina

In december 2018 heeft Friesland Campina besloten het KoeKompas op te nemen in haar praktijkvoorschrift. Dit betekent dat met de ingang van 1 juli 2019 hun melkveehouders verplicht zijn een KoeKompas te laten uitvoeren door een IKM-getrainde dierenarts. Daarbij is in de communicatie naar veehouders bericht, dat per januari het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) kan worden vervangen door KoeKompas en dat de geldigheid van het BGP een maximale termijn heeft van 18 maanden.

Dit besluit veroorzaakt een aantal knelpunten:

  • Er zijn in veel praktijken onvoldoende IKM-getrainde dierenartsen om nu al aan de toegenomen vraag te voldoen.
  • De UDD-regeling eist een evaluatie van het bedrijfsspecifieke bedrijfsgezondheids- en behandelplan met een maximale termijn van 12 maanden.

Om deze knelpunten zo netjes mogelijk het hoofd te bieden is het advies om je in deze te laten leiden door de wet- en regelgeving omtrent de geborgde dierenarts en de UDD-regeling:

  • Het BGP is wettelijk vastgelegd en dus per definitie leidend. Het BGP dient jaarlijks te worden geëvalueerd  en geactualiseerd; jaarlijks is in de UDD-regeling gedefinieerd als ‘met een tussentijd van maximaal 12 maanden‘.
  • Het BGP heeft een aantal minimumeisen. Een goed uitgevoerd KoeKompas bevat diezelfde elementen en mag daarom dienen als basis voor een BGP. Let hierbij wel op, het BGP bevat ook een BBP en dit BBP is niet opgenomen in het KoeKompas.

Daarnaast lijkt de oplossing om bij onvoldoende IKM-getrainde dierenartsen in de praktijk deze in de eerste helft van 2019 te laten trainen, zodat na 1 juli 2019 aan het praktijkvoorschrift van het verplichte KoeKompas kan worden voldaan.

Noot:
Bovenstaande heeft betrekking op een groter project ‘Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn’ (IIDW) waar we jullie eerder over berichtten.

Zoals al eerder aangegeven is dat een complex project en schroom dus niet om bij vragen, onduidelijkheden en of opmerkingen contact op te nemen met:

Erwin Hoogland: e.hoogland@knmvd.nl of 06 534 88 128
Eelke Raven: ERaven@gelredierenartsen.nl
Dimitry Verduyn: d.verduyn@knmvd.nl

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen