Zusterverenigingen: CAO voor alle werknemers

De Belangenvereniging Practici Werkgevers ijvert voor een grotere achterban. Als dat lukt, kan de overheid de cao voor Dierenartsen en Dierenartsassistenten algemeen verbindend verklaren.

Een CAO voor dierenartsen en dierenartsassistenten is een nog relatief nieuw verschijnsel. Tien jaar geleden is de eerste afgesloten. En om dat mogelijk te maken hebben de werkgevers zich georganiseerd in de Belangenvereniging Practici Werkgevers (BPW). “Om cao-afspraken te kunnen maken heb je immers twee partijen nodig: werkgevers en werknemers”, zegt Arjan den Hertog, voorzitter van de BPW. In het dagelijks leven is Den Hertog dierenarts landbouwhuisdieren bij De Graafschap Dierenartsen te Vorden (Gld.). “Een van de aanleidingen voor zowel werkgevers als werknemers in dierenartspraktijken om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst was het verdwijnen van de adviestarieven voor dierenartsen in 1999. Daarmee verviel ook een richtsnoer voor arbeidsvoorwaarden in dierenartspraktijken. Daarnaast was het ruim tien jaar geleden noodzakelijk om te professionaliseren in de dierenartsenpraktijken. Onder meer door een loonhuis voor de medewerkers te ontwikkelen.” Een belangrijk onderdeel van de cao’s voor dierenartsen en die voor dierenartsassistenten is een compleet loonhuis bestaande uit loonschalen en daarbinnen periodieken (ook functiejaren of ervaringsjaren genoemd). De zwaarte van de functie bepaalt de indeling in een loonschaal. “Daarnaast bevat de cao veel secundaire afspraken, bijvoorbeeld over werk buiten reguliere werktijden, nascholing en ouderschapsverlof.” De BPW onderhandelt jaarlijks met de organisaties van werknemers over de cao voor het nieuwe jaar. “Als bestuur vragen we voorafgaand aan die onderhandelingen aan de leden wat onze onderhandelingsruimte is.”

BPW heeft 160 leden

De cao’s zijn alleen van toepassing bij dierenartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de BPW. De BPW telt 160 leden. Daarmee vertegenwoordigt de BPW 160 dierenartsenpraktijken. Dit zijn zowel kleinere als grote praktijken. Waarom zou een dierenartsenpraktijk-werkgever zich aan moeten sluiten bij de BPW? “Een belangrijk voordeel is dat het personeel door de cao is verzekerd van duidelijke arbeidsvoorwaarden wat salaris betreft, maar ook als het gaat om een pensioenvoorziening. Werkgevers hoeven niet per werknemer afzonderlijk te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. De cao zorgt bovendien voor een standaard in de markt.” Waarom dierenartspraktijken het lidmaatschap van de BPW nog niet massaal hebben omarmd, weet voorzitter Den Hertog niet precies. “We denken dat kostenoverwegingen een belangrijke rol spelen. Met ons loonhuis horen we wat betreft de hoogte van de salarissen tot de bovenkant van de dierenarts-werkgevers. Er zijn in Nederland diverse dierenartsenpraktijken die qua salarissen nog behoorlijk achterlopen. Als deze BPW-lid zouden worden en de cao moeten hanteren, gaan hun kosten dus omhoog. Al moet dit niet de reden zijn om geen lid te worden.”

Komende jaren meer leden

Als het aan de BPW ligt, stijgt het aantal leden de komende jaren flink. ‘Ons streven is om zo veel praktijken te vertegenwoordigen dat minstens 60 procent van de dierenartsen en dierenartsassistenten onder onze cao’s vallen. In dat geval ontstaat de mogelijkheid de minister van Sociale Zaken te vragen om een Algemeen Bindend Verklaring. Als de minister hiertoe besluit, vallen vanaf dat moment alle soortgelijke arbeidsovereenkomsten ook onder de cao. Dat wil dus zeggen dat alle dierenartsenpraktijk-werkgevers zich aan de cao moeten houden.”

Goede kansen om te groeien

Den Hertog schat in dat de BPW de komende jaren goede kansen heeft om de benodigde groei van het ledenaantal te realiseren. “Er zijn een aantal ontwikkelingen die ons in de kaart spelen. We merken dat dierenartsen die werkgever zijn, meer waarde lijken te hechten aan goed en net werkgeverschap. Dat kan onder meer te maken hebben met het feit dat de arbeidsmarkt voor dierenartsen de laatste jaren is omgeslagen van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt. Met andere woorden: het is lastig geworden voor dierenartsenpraktijken om vacatures voor dierenartsen in te vullen. Dierenartsen die op zoek zijn naar werk, kunnen kiezen uit verschillende banen. En het ligt voor de hand dat ze dan eerder kiezen voor werken bij een dierenartsenpraktijk die BPW-lid is en de cao hanteert.” Een andere ontwikkeling in veterinair Nederland is de opkomst van grote buitenlandse ketens of groepen die dierenartsenpraktijken opkopen. De overgenomen dierenartsenpraktijken worden onderdeel van deze groepen. Sommige dierenartsenpraktijken die opgaan in een keten of groep zijn BPW-lid en andere niet. “Uit gesprekken die we voeren, maken we op dat ze de intentie hebben om zich met al hun praktijken in Nederland aan te sluiten bij de BPW”, zegt Den Hertog. “De grote ketens zien in dat ze er alle belang bij hebben om zich als een goede werkgever te profileren. Er zijn bijvoorbeeld nog dierenartsenpraktijken waar dierenartsassistenten geen pensioen opbouwen. Dat is niet meer van deze tijd. Werken volgens een cao past bij de professionalisering die de ketens of groepen nastreven.”

Naar een looptijd van twee jaar

Als het aan de BPW ligt, zijn er in de toekomst niet meer ieder jaar cao-onderhandelingen. “Ons streven is om in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers over te stappen op een cao met een looptijd van twee jaar. Dat zorgt voor meer stabiliteit. Zo’n verandering draagt wat ons betreft bij aan het volwassen worden van een cao voor dierenartsen of dierenartsassistenten.” Een zorg van de BPW is dat nogal wat dierenartsen tussen de dertig en veertig jaar besluiten om buiten het veterinaire veld aan de slag te gaan. “Deze ontwikkeling draagt bij aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Als BPW hebben we niet de mogelijkheid om deze ontwikkeling te keren. Wel hopen we dat een goede cao helpt om dierenartsen voor hun vak te behouden. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld nascholing en coaching kunnen bijdragen aan motivatie en plezier in het werk.”

Kijk voor meer informatie over de BPW op https://bpw.dierenarts.nl.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen