‘Animal Health Regulation’ moet diergezondheidszorg verder verbeteren

Op 21 april treedt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening, de Animal Health Regulation (AHR) in werking. Deze verordening bundelt veel van de huidige regelgeving) op het gebied van diergezondheid in één enkel wetgevingsbesluit. Dit moet helpen dierziekten te voorkomen, te bestrijden én veiligheidsrisico’s op gecoördineerde wijze aan te pakken.

Over de AHR informeerden wij je onlangs ook al met het nieuwsbericht over deze nieuwe diergezondheidsverordening.

De afgelopen vijftig jaar hebben we te maken gekregen met nieuwe uitdagingen rond diergezondheid, zoals nieuwe dierziekten. Ook is de omvang van de handel in dieren en dierlijke producten sterk toegenomen, zowel binnen de EU als daarbuiten.

De AHR is door de EU vastgesteld in 2016. Sindsdien is er gewerkt aan het aanpassen van de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor Nederland is het daarnaast van belang om, in aanvulling op de EU-regels, nationale regels te stellen om de diergezondheid te beschermen. De AHR biedt deze ruimte en Nederland heeft hiervan gebruikgemaakt. Belanghebbende partijen, waaronder de KNMvD, zijn bij dit proces nauw betrokken geweest.

Het ministerie van LNV, de NVWA en RVO zullen binnenkort met communicatiecampagnes belanghebbenden, dus ook de dierhouders, gaan informeren over de wijzigingen.

Handige overzichten als download

Een groot deel van de huidige regelgeving wijzigt niet. Een aantal wijzigingen heeft betrekking op onderwerpen die niet rechtstreeks voor de dierenarts van belang zijn, al kan je er soms wel vragen over krijgen. Wij hebben de relevante wijzigingen voor onze leden per diersoort/-categorie in een handzaam overzicht op een rijtje gezet. Deze overzichten kun je op onze website downloaden vanuit het dossier Diergezondheid.

Vragen?

Vanzelfsprekend houden wij in de gaten hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken. Loop je tegen vragen aan, dan horen we dat heel graag via info@knmvd.nl. Eventuele knelpunten worden verzameld en kortgesloten met LNV. Vanzelfsprekend zullen we je op de hoogte houden over het verdere implementatieproces.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen