Diergezondheid

Diergezondheid is vanwege de nauwe samenhang met volksgezondheid van groot belang voor de samenleving.  Daarbij draagt een goede diergezondheid ook direct bij aan een beter dierenwelzijn.  Dierenartsen vervullen een belangrijke rol bij het verbeteren en behouden van diergezondheid, dierenwelzijn en de volksgezondheid.  Dit doen zij o.a. door tijdig op te treden bij ziekte, door het leveren van preventieve zorg (zoals vaccineren) en door hun inzet binnen de dierziektemonitoring (early warning).

Blauwtong

In de Update Blauwtong houden we de laatste ontwikkelingen en nieuws over blauwtong bij. Kijk hier voor de actuele Update.

Dierziektemonitoring

Dierenartsen hebben een belangrijke rol bij het vroegtijdig herkennen en melden van besmettelijke dierziekten. Infectieziekten, zoals Afrikaanse Varkenspest (AVP), Vogelgriep, Q-koorts en Mond-en-klauwzeer (MKZ) hebben een grote negatieve invloed op de diergezondheid. Daarnaast hebben uitbraken een grote impact op veehouderijbedrijven en de samenleving. Ook hebben dierziekten een groot effect op de volksgezondheid. Ongeveer 75% van de opkomende infectieziekten bij mensen hebben een dierlijke oorsprong. Dit betekent dat het voorkomen en bestrijden van dierziekten van groot belang is voor de diergezondheid en de volksgezondheid. Kijk voor meer informatie over de rol van de dierenarts bij de bestrijding van dierziekten in het dossier Aangifteplichtige dierziekten en het dossier One Health

NVWA Meldwijzer Dierziekten
Wilt u weten welke dierziekten u dient te melden? Bekijk ze allemaal in de NVWA Meldwijzer Dierziekten. Hierin kunt u de meldingsplicht per diersoort of dierziekte opzoeken.
Naar de Meldwijzer Dierziekten.

Preventieve diergeneeskunde

Dierenartsen zijn groot voorstander van het bieden van preventieve zorg. Het vaccineren van dieren vormt hier een belangrijk onderdeel van. Dieren kunnen heel ziek worden van infectieziekten, met soms de dood tot gevolg. Door te vaccineren is het mogelijk dieren te beschermen tegen deze infectieziekten. Dit lukt alleen als de vaccinatiegraad (beschermingsgraad) hoog is waardoor er sprake is van groepsimmuniteit. De geschatte vaccinatiegraad bij honden (55%) en katten (25%) is volgens deskundigen veel te laag. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor het dier en soms ook voor de mens. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in het dossier Vaccineren.

Huisdierverzekeringen

De kosten van diergeneeskundige zorg kunnen in individuele gevallen hoog oplopen. Er bestaan goede mogelijkheden om huisdieren tegen deze ziektekosten te verzekeren. Het voordeel van het verzekeren van huisdieren is dat de dierenarts en diereigenaar zo gezamenlijk kunnen kiezen voor optimale en gewenste diergeneeskundige zorg zonder dat de kosten van onderzoek en behandeling van doorslaggevende betekenis zijn. Hiermee is zowel de gezondheid als ook het welzijn van het dier gediend. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in het dossier Huisdierverzekeringen.

Animal Health Regulation, de nieuwe EU diergezondheidsverordening

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal Health Regulation), in werking per 21 april 2021, bundelt veel van de eerdere regelgeving op het gebied van diergezondheid in één enkel wetgevingsbesluit. Wij hebben de relevante wijzigingen per diersoort/-categorie in een handzaam overzicht op een rijtje gezet. Deze kun je downloaden in het dossier Animal Health Regulation (AHR).

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030 63 48 914.

 

 

Gerelateerde berichten