Richtlijnen

De overheid heeft de veterinaire beroepsgroep gevraagd om vanaf 2013 haar kwaliteit via richtlijnen en professionele groei op een transparante manier aan te tonen. De KNMvD biedt de dierenartsen daarom richtlijnen voor veterinair handelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de clusterbesturen van de KNMvD, praktiserend dierenartsen en andere experts. De richtlijnen geven de professionele standaard aan voor alle dierenartsen bij het maken van bepaalde veterinaire beleidskeuzes en – beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen geven hiermee feitelijk invulling aan de open norm van het zorgvuldig uitoefenen van de diergeneeskunde zoals die beschreven staat in de Wet Dieren. Hiermee ondersteunen zij de dierenarts in de verdere professionalisering van het vak.

Jouw expertise
Je kunt helpen door ons je opmerkingen of suggesties door te geven over (nieuw) verschenen richtlijnen. De KNMvD ontvangt graag je feedback via richtlijnen@knmvd.nl.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-6348914.

Gerelateerde berichten