Richtlijnen

De KNMvD is opdrachtgever voor het ontwikkelen van Richtlijnen voor veterinair handelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de clusters van de KNMvD, praktiserend dierenartsen en andere experts. De richtlijnen geven de professionele standaard aan voor alle dierenartsen bij het maken van bepaalde veterinaire beleidskeuzes en – beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen geven hiermee feitelijk invulling aan de open norm van het zorgvuldig uitoefenen van de diergeneeskunde zoals die beschreven staat in de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde/Wet Dieren. Zij ondersteunen de dierenarts in de verdere professionalisering van het vak.

Afwegingen
Het ministerie van Economische Zaken subsidieert de ontwikkeling van de eerste 10 richtlijnen voor dierenartsen. Met de richtlijnen willen de overheid en de KNMvD de positie van dierenarts verstevigen en handvatten bieden. De dierenarts vervult namelijk een sleutelrol in het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en de volksgezondheid. Hij moet voortdurend afwegingen maken tussen het belang van het dier, de eigenaar, het publieke belang en het eigen belang. Soms staan deze belangen op gespannen voet met elkaar.

Onderwerpen
Een richtlijn draagt bij aan het oplossen van een knelpunt, controverse of risico in het veld. Het is dus niet zo dat elke situatie uit de praktijk een richtlijn krijgt. Richtlijncommissies bepalen welk onderwerp het meest in aanmerking komt. Zij bepalen ook welke richtlijn toe is aan revisie. Deze commissies bestaan uit 4 tot 8 ervaren praktiserende dierenartsen, ondersteund door een clustermanager van de KNMvD. Naast de richtlijncommissies die worden benoemd door respectievelijk de GGL, GGG en GGP is er ook een richtlijncommissie die onderwerpen voor generieke richtlijnen selecteert. Deze laatste valt onder het bestuur van de KNMvD en bestaat uit beleidsmedewerkers van de KNMvD.

Jouw expertise
Je kunt helpen door ons je opmerkingen of suggesties door te geven over nieuw verschenen richtlijnen. De KNMvD ontvangt graag je feedback via richtlijnen@knmvd.nl.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030 63 48 900.

Gerelateerde berichten