Handvatten voor de dierenartsenpraktijk om verspreiding van COVID-19 te voorkomen 

De  tips en adviezen van de KNMvD zijn een aanvulling op de algemene richtlijnen van het RIVM. Het is de eigen professionele afweging van de dierenarts hoe de risico’s op infectieoverdracht binnen de praktijk voorkomen kunnen worden.

Hoe is verspreiding van COVID-19 in de dierenartsenpraktijk te voorkomen? 

 • Laat inloopspreekuren vervallen
 • Stel waar mogelijk preventieve zorg uit
 • Werk zoveel mogelijk volgens afspraak
 • Plan geen bezoekmomenten voor opname-patiënten
 • Bij een tekort aan medewerkers, laat alleen spoedeisende gevallen doorgang vinden
 • Verzoek eigenaren om met maximaal 1 persoon naar de praktijk te komen
 • Vraag cliënten om alleen te komen als ze zelf geen klachten hebben of laat een ander het dier brengen
 • Haal indien mogelijk stoelen weg in de wachtkamer (meer ruimte creëren)
 • Verzoek eigenaren om, indien mogelijk, bij binnenkomst hun handen te wassen en/of te desinfecteren
 • Geef geen handen en houd een gepaste afstand van elkaar (1 meter)
 • Maak regelmatig het pinapparaat schoon
 • Zie voor meer info over hygiëne het Diergeneeskundig Memorandum ‘Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken’ begin dit jaar bijgesloten bij het TvD
 • Neem voorafgaand aan een bedrijfsbezoek telefonisch contact op met de dier- of veehouder (check of hij/zij geen verschijnselen heeft – neem anders passende maatregelen)
 • Vraag cliënten om te pinnen of stuur een factuur
 • Werk zoveel mogelijk met vaste teams per locatie
 • Werk met handschoenen aan en wissel de handschoenen tussen de patiënten door
 • Plan (extra) tijd tussen de afspraken zodat er zo min mogelijk mensen in de wachtruimte zitten

Maak melding van bovenstaande op uw website en in uw praktijk/kliniek.

Wat te doen bij visites/bezoeken aan huis?

Voor het rijden van visites gelden in principe dezelfde adviezen als voor praktijkbezoek. Eventueel kunnen afspraken zonder spoedeisend karakter verzet worden.
Informeer bij het maken van een afspraak of er op de locatie mensen aanwezig zijn met verschijnselen van COVID-19. In dat geval is het belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals afstand houden en handen wassen. Vraag de dierhouder om indien mogelijk iemand anders te regelen om aanwezig te zijn. Voorgeschreven medicijnen kunnen bij de voordeur afgeleverd worden of op de praktijk opgehaald worden.

RIVM richtlijnen

Dierenartsen worden niet gezien als zorgverlener in het kader van de humane gezondheidszorg. Dus geldt voor dierenartsen vooralsnog: bij milde klachten thuisblijven.
Medewerkers en/of stagiaires die hoesten, keelpijn hebben en/of koorts werken vanuit huis, wanneer de gezondheid het toelaat of dienen zich ziek te melden.

Oproep: doneer mondkapjes aan de humane zorg!

Er zijn veel oproepen om mondkapjes te doneren omdat de humane zorg ze harder nodig heeft dan de veterinaire. We hebben contact hierover met de Vereniging voor Nederlandse Ziekenhuizen. Mondkapjes uit dierenartspraktijken zijn zeer welkom. Daarom verzoeken we u om zuinig om te gaan met deze materialen in de dierenartsenpraktijk. U krijgt nader bericht hoe u een eventuele bijdrage kunt leveren.

Volg de laatste ontwikkelingen

In ons dossier Corona COVID-19 vind je nieuwsberichten, downloads en handige links. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen