Langwerkende pijnbestrijding na onthoorning

In de afgelopen periode kreeg VGH meerdere vragen van leden over de verplichting tot langwerkende pijnstilling na onthoornen. Vanuit VGH is begin dit jaar kort over gecommuniceerd, maar hieronder tref je, voor de volledigheid, nog enkele achtergronden.

Politiek

In januari 2015 zijn er reeds Kamervragen gesteld door kamerlid Thieme (van de Partij voor de Dieren) met betrekking tot het onthoornen van kalveren. Door de staatssecretaris is hierop als volgt geantwoord:

“Het onthoornen van kalveren is een ingreep die pijn en stress meebrengt. Daarom heb ik met de melkveesector afgesproken dat het onthoornen zo diervriendelijk mogelijk moet gebeuren (Beleidsbrief dierenwelzijn TK 28286, nr. 651, dd. 4 oktober 2013). Dat betekent naast de wettelijk verplichte verdoving bij het onthoornen, toe te dienen door een dierenarts, ook postoperatieve pijnbestrijding. Het toedienen van pijnstilling heeft bovendien ook positieve invloed op een snel herstel.”

Naar aanleiding van gemaakte afspraken met de sector en KNMvD in 2013 wordt vanuit politiek, KNMvD (zie standpunt KNMvD) en sectororganisaties al langere tijd geadviseerd en gestimuleerd om op vrijwillige basis langwerkende pijnbestrijding toe te passen bij onthoornen. Aangezien vrijwillige pijnbestrijding bij onthoornen al op grote schaal werd toegepast stelt de staatsecretaris in dezelfde brief dat vrijwillige toepassing van pijnbestrijding zijn voorkeur hebben boven regelgeving.

Verplichting door zuivel

Om te blijven voldoen aan de wensen en eisen van markt en maatschappij hebben zuivelondernemingen (verenigd in de NZO) per 1 januari 2018 een aantal extra basiseisen opgenomen in hun kwaliteitssystemen die verband houden met de opfok van kalveren. De volgende onderdelen zijn onder andere opgenomen:

  • Het kengetal kalversterfte.
  • Langwerkende pijnbestrijding bij het onthoornen van kalveren.
  • Stierkalveren die bestemd zijn voor de kalverhouderij moeten verplicht worden afgevoerd via een erkende kalverhandelaar.

Langwerkende pijnstilling na onthoorning, naast wettelijk verplichte verdoving bij onthoornen, is dus per 1 januari 2018 een verplichting vanuit zuivelondernemingen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen