Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe handhaving betreft bescherming persoonlijke gegevens.De KNMvD biedt een praktisch naslagwerk met tips wat betreft de nieuwe privacyregels/AVG.

Tip: bekijk het uitgebreide stappenplan.

Deze website biedt ook advies en tips.

Privacy is een fundamenteel recht dat wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door een nieuwe Europese verordening, de AVG. In de TvD-editie van december was hier al een artikel over te lezen. Tien belangrijke vragen werden er gesteld, zoals hoe een dierenartsenpraktijk met de persoonlijke gegevens om hoort te gaan?

Lees hier het volledige artikel. .