Noodopvang kinderen mogelijk voor dierenartsen die werken in de voedselketen – KNMvD lobbyt voor meer

Deze week is er binnen de Rijksoverheid op verschillende niveaus gesproken over de lijst met cruciale beroepen. Mensen met een dergelijk beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang voor kinderen. Besloten is om deze lijst niet uit te breiden. Wel is de uitleg verbreed. Er is nu toegevoegd dat ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van één van de genoemde cruciale beroepsgroepen, je een beroep kunt doen op kinderopvang.

In de lijst was bij beroepsgroepen in de voedselketen al opgenomen:
De voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

De verbreding naar alle onmisbare diensten voor de voedselketen betekent dus dat je ook een beroep kunt doen op de kinderopvang als je veterinaire taken of diensten uitvoert voor de voedselketen. Dit geldt dus niet voor dierenartsen die werkzaam zijn in de paarden- of gezelschapsdierensector.

Vanuit het veld horen wij dat kinderopvang een reëel knelpunt is om veterinaire zorg te kunnen blijven verlenen, zowel voor landbouwhuisdieren, paarden als gezelschapsdieren. De KNMvD is van mening dat hierdoor het risico kan ontstaan dat de continuïteit van diergeneeskundige zorg in Nederland in gevaar komt. Ons uitgangspunt is dat ook tijdens de coronacrisis zieke dieren te allen tijden noodzakelijke zorg moeten kunnen krijgen. Wij gaan hierover met het ministerie van LNV in gesprek.

Daarnaast ontvangen wij signalen dat het op lokaal niveau wel mogelijk is om afspraken te maken met scholen en kinderopvangcentra, ondanks dat niet alle dierenartsen zijn aangewezen. Ons advies blijft daarom om bij knelpunten in de praktijk te bekijken wat er aan lokaal maatwerk met scholen en kinderopvang mogelijk is.

Veterinaire dienstverlening

Een belangrijke knelpunt blijft ook welke veterinaire diensten dierenartsen op dit moment zouden moeten blijven verlenen. In aansluiting bij het algemene beleid van de overheid is het nu nog niet verboden om naast diergeneeskundige noodhulp ook preventieve zorg te verlenen. Praktijken maken hierin een eigen afweging vanuit hun professionele verantwoordelijkheid voor volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Uiteraard geldt voor alle praktijken dat de algemene preventie en hygiëneregels daarbij in acht moeten worden genomen. De huidige situatie in de praktijk kan er toe leiden dat dierenartsenpraktijken, vanwege een gebrek aan personeel of kinderopvang,  besluiten om zich te beperken tot het doen van spoedgevallen en werkzaamheden in het kader van wettelijke verplichtingen.

De Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE) heeft in samenspraak met de World Veterinary Association een aantal essentiële veterinaire taken aangewezen die dierenartsen zouden moeten blijven verrichten. Overheden moeten in ieder geval zorgen dat:

  • national and regional veterinary regulatory and inspection services can oversee the integrity of public health
  • only healthy animals and their by-products enter the food supply to guarantee food safety for the populations,
  • emergency situations can be addressed,
  • preventative measures, such as vaccination against diseases with a significant public health or economic impact, are maintained.  
  • priority research activities continue.

Mocht het Nederlandse beleid in de strijd tegen het coronavirus uitgebreid worden richting een complete ‘lockdown’ dan heeft dat uiteraard ook consequenties voor dierenartsenpraktijken. De KNMvD verwacht dat veterinaire dienstverlening dan landelijk beperkt zal worden tot spoedgevallen en wettelijke verplichtingen in het kader van volksgezondheid en voedselveiligheid. Preventieve zorg zou zich dan beperken tot bijvoorbeeld vaccinaties tegen ziekten met een significant volksgezondheidsrisico.

Zodra er meer informatie is, krijgt u nader bericht. Houd ook onze website in de gaten, zoals de vragen en antwoorden in onze kennisbank.

Lobby KNMvD

De KNMvD pleit voor de opvang van kinderen van dierenartsen in een brief aan de brancheorganisatie Kinderopvang. Onder het motto samen sterk vind je misschien een oplossing door samen te werken met buurtcollega’s.

 

Volg de laatste ontwikkelingen

Op onze dossierpagina Corona COVID-19 informeren wij je over de recente nieuwsberichten, downloads en handige links. Neem contact met ons op indien je vragen hebt.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen