Update amendement artikel 2.1 Wet Dieren

Minister Adema van LNV gaat bij de Tweede Kamer een nota van wijziging indienen voor het amendement-Vestering. Deze nota beoogt hetzelfde doel, maar past beter binnen het bestaande wettelijk kader. Zowel voor ingrepen als voor natuurlijk gedrag zal nu via een algemene maatregel van bestuur duidelijk worden gemaakt welke handelingen voor welke dieren verboden worden. De input daarvoor zal komen uit wetenschappelijk onderzoek en het convenant dierwaardige veehouderij. De Raad van State heeft inmiddels een advies uitgebracht, dat door de minister zal worden verwerkt. Daarna gaat de nota van wijziging naar de Tweede Kamer.

Amendement-Vestering
Het amendement op artikel 2.1 uit de Wet Dieren stelt dat beperkingen in het natuurlijk gedrag van dieren en ingrepen bij dieren niet meer zijn toegestaan wanneer die tot doel hebben om dieren op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Dit amendement zorgde voor veel onrust omdat onduidelijk was welke diersoorten eronder zouden vallen en welke huisvestingsystemen dan verboden zouden worden. Omdat de regering van oordeel was dat het amendement niet uitvoerbaar en handhaafbaar was is het tot op heden nog niet in werking getreden.

De nota van wijziging zal door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Zo niet, dan treedt het amendement-Vestering alsnog in werking per 1-1-2024

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen