Je kunt helpen door ons je opmerkingen of suggesties door te geven over nieuw verschenen richtlijnen. De KNMvD ontvangt graag je feedback via richtlijnen@knmvd.nl.

Meer informatie