Alle informatie op een rij

Dossier Huisdieren uit Oekraïne

Belangrijke informatie voor dierenartsen over huisdieren uit Oekraïne

Lees de laatste updates onderaan dit bericht

De EU heeft besloten dat vluchtelingen uit Oekraïne hun huisdieren mee mogen nemen. Vrijwel alle Europese landen hebben hun grenzen geopend, ook voor dieren die niet over de juiste papieren beschikken. Het is de verwachting dat er ook tal van vluchtelingen met hun huisdieren naar Nederland komen. Als dierenartsen willen wij deze mensen en hun dieren natuurlijk helpen in deze uitzonderlijke situatie. Sommige dieren kunnen door de intensieve reis gezondheidsklachten hebben, anderen kunnen infectieziekten zoals rabiës meebrengen met alle gevolgen van dien. De KNMvD zet zich daarom namens de beroepsgroep in voor goede informatievoorziening aan vluchtelingen en de juiste zorg voor de meegekomen huisdieren.

Informatie bij aankomst

De samenwerkende hulporganisaties voor dieren (waaronder KNMvD) hebben contact met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en VluchtelingenWerk Nederland om net aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor de zorg en gezondheid voor hun huisdier. Ook worden ze geadviseerd om met hun huisdier zo snel mogelijk langs een dierenarts te gaan.

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen, snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Met stip op een staat rabiës, daarnaast zijn er nog een aantal andere ziekten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom wordt geadviseerd om zo snel mogelijk bij de dichtstbijzijnde dierenarts langs te gaan. Bij de dierenarts wordt verwacht dat er naar eventueel aanwezige papieren wordt gekeken. Zijn deze in orde, is er niet direct actie nodig. Er komt zo snel mogelijk een uitgebreide instructie voor dierenartsen over hoe om te gaan met dieren die uit Oekraïne komen. Houd deze pagina in de gaten.

Dier uit Oekraïne in jouw praktijk

Download hier het Protocol voor Paraveterinairen Oekraïne

 1. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen
  Oekraïne geldt als hoogrisicoland als het gaat om rabiës. Neem daarom de juiste voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van jezelf, je collega’s en andere mensen en dieren in de praktijk te beschermen. De faculteit Diergeneeskunde heeft dit advies opgesteld over persoonlijke hygiëne.
 2. Chippen en vaccineren
  Voor honden, katten en fretten geldt altijd onderstaande:
  Reisdocumenten in orde: Geen aanvullende actie vereist, wel melden bij de NVWA (zie stap 4).
  Geen chip, geen reisdocumenten aanwezig: dier voorzien van chip, paspoort en rabiësvaccinatie en melden bij de NVWA.
  Wel chip, geen reisdocumenten aanwezig: dier voorzien van paspoort en rabiësvaccinatie en melden bij de NVWA.
 3. Registratie
  Er is een protocol opgesteld, waarin RVO de groep vluchtelingen onderverdelen in drie groepen:
  – Vluchtelingen die naar een AZC gaan en hun hond gaat naar een stichting/asiel,
  – Vluchteling met hond (of alleen de hond) wordt opgevangen door een gastgezin/vriend/familielid,
  – Vluchteling die een eigen adres in Nederland heeft.
  Groep 1. Vluchteling gaat naar AZC, hond gaat naar opvang
  In dit scenario volgt RVO de route van stichtingen, dus: stichting/asiel wordt gezien als eerste houder van de hond in Nederland en laat importmelding + registratie doen door een dierenarts. Stichting/asiel heeft al een UBN, dus de hond wordt op het UBN van die stichting/asiel geschreven. In de eigen administratie houden zij bij wie de eigenaar is van welk hond. Als de hond later teruggaat naar de eigenaar (bijvoorbeeld als de vluchteling doorreist of een eigen adres in Nederland heeft gevonden) doet de stichting/asiel een afvoermelding en de vluchteling een aanvoermelding op zijn eigen adres.
  Groep 2. Vluchteling + hond of alleen hond van vluchteling wordt opgevangen door een gastgezin/vriend/familie
  In deze situatie vraagt de hoofdbewoner van het woonadres een UBN aan. Deze wordt gezien als eerste houder van de hond in Nederland. De hoofdbewoner zorgt voor importmelding en registratie door een dierenarts op het UBN.
  Geeft de hoofdbewoner aan geen UBN te willen aanvragen? Dan mag de dierenarts deze hond registreren op het UBN van het praktijkadres. Hierbij houdt de dierenarts dit bij in de eigen administratie.
  Groep 3. Vluchteling heeft eigen adres in Nederland
  Een vluchteling met een eigen adres in Nederland gaat naar de dierenarts. De dierenarts doet een importmelding met ‘derde land’ als land van herkomst, zorgt voor de registratie en geeft een paspoort uit. Voor deze groep zoekt RVO uit of het mogelijk is dat de hond op het UBN van de praktijkadres van de dierenarts ingeschreven kan worden. De dierenarts doet vervolgens een afvoermelding en de vluchteling met eigen adres doet een aanvoermelding. De dierenarts houdt dit bij in eigen administratie, zodat later te achterhalen is waarom er een paspoortuitgifte gedaan is op het eigen UBN.
  RVO vraagt hiermee dus de dierenartsen de paspoortuitgifte vaccinatie en registratie goed bij te houden in eigen administratie. Dit kan in bijvoorbeeld een Exceldocument of zelfs in een schrift. Zo kunnen zij op een later moment ervoor zorgen dat dit goed in het systeem wordt gezet. De zwerfdierstichtingen zijn vandaag op de hoogte gesteld door LNV.
 4. Melding maken bij de NVWA Meld het aan de NVWA via de website of 0900-03 88 wanneer een dier afkomstig uit Oekraïne in uw praktijk is geweest. Samen met de NVWA kun je een inschatting maken van het rabiësrisico en of er quarantainemaatregelen nodig zijn.
Ziek dier uit Oekraïne in jouw praktijk

Heb je een dier in jouw praktijk dat recent uit Oekraïne is gekomen en symptomen van rabiës vertoont? Neem dan direct contact op met het Landelijk meldpunt Dierziekte via (045) 546 31 88.

KNMvD stelt gratis paspoorten beschikbaar

Voor eenieder die al paspoorten besteld bij de KNMvD, stellen we gratis paspoorten beschikbaar. Hiervoor geldt dat je deze in eerste instantie in je eigen administratie zult moeten bijhouden. Bestel je al paspoorten bij de KNMvD en geef je er één uit aan een hond of kat uit Oekraïne, dan kan je hiervoor een credit aanvragen bij de KNMvD. Hiervoor hebben we het nummer nodig dat je uitgegeven hebt en het originele factuurnummer. Mail dit naar finance@knmvd.nl en je krijgt het geld terug op je rekening.*

Meer hulp

Mocht je zelf een bijdrage willen leveren, financieel of juist met praktische hulp, meld je dan bij het centrale meldpunt: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Zij coördineren de hulp in Nederland en weten precies wat er nodig is.

*om fraude te voorkomen, kan het zijn dat we vragen om een bewijs dat deze paspoorten daadwerkelijk afgegeven zijn aan dieren uit Oekraïne. Maak daarom een foto van rubriek I, II, III en IV van het paspoort voor je eigen administratie.

Update 29-03-2022

Hanteren van dieren met een onbekende Rabiës status

Het is zaak dat bij honden, katten en fretten die uit Oekraïne komen, snel bepaald wordt wat voor gezondheidsrisico zij vormen. Tijdens het hanteren van deze dieren, zowel in de spreekkamer als elders in de praktijk, zoals in de wachtkamer, dient men extra alert te zijn op het risico van besmetting met Rabiës. Een besmetting met het Rabiës virus verloopt vrijwel altijd dodelijk zodra er symptomen zijn ontwikkeld.

Om een besmetting met Rabiës te voorkomen heeft de KNMvD in samenwerking met de NVWA en de Faculteit Diergeneeskunde een advies uitgebracht over voorzorgsmaatregelen in de praktijk. Lees hier verder over in het Vetinf@ct en de website van de faculteit Diergeneeskunde, Om medewerkers te herinneren aan het risico van Rabiës en de geadviseerde voorzorgsmaatregelen, heeft de KNMvD een instructiekaart ontwikkeld die in de praktijk gebruikt kan worden. Hang deze instructiekaart bijvoorbeeld op in de gezamenlijke ruimtes en spreekkamers zodat deze voor alle medewerkers goed zichtbaar is. De KNMvD hoopt hiermee het aantal incidenten met dieren met een onbekende gezondheidsstatus te beperken.

Update 24-3-2022

Oekraïense dierenarts in dienst nemen?

Bij de miljoenen mensen uit Oekraïne die het land ontvluchten zitten ook tal van dierenartsen. Wanneer zij voor langere tijd in Nederland verblijven is het natuurlijk mogelijk dat ze hier als dierenarts aan de slag willen.
Lees hier meer over wat daarvoor nodig is

Update 23-3-2022

Vetinf@ct 41: veterinair beleid gezelschapsdieren uit Oekraïne en Rusland

Om introductie van besmettelijke ziekten tegen te gaan is het van belang dat de geïmporteerde gezelschapsdieren zo snel mogelijk naar een dierenarts worden gebracht. Zo kan er ook alsnog zo spoedig mogelijk worden voldaan aan de EU-importeisen.
Lees Vetinf@ct 41

Update 22-3-2022

Protocol voor paraveterinairen

Omdat paraveterinairen vaak de eersten zijn de contact hebben met vluchtelingen met een hulpvraag, of organisaties die informeren naar dierenartszorg voor huisdieren uit Oekraïne heeft de KNMvD samen met Vedias en Hulpvoordierenuitoekraine.nl een protocol ontwikkeld voor paraveterinairen. Deze kan door paraveterinairen gebruikt worden als hulpmiddel voor het maken van een afspraak voor een dier uit Oekraïne.
Download hier het Protocol voor Paraveterinairen Oekraïne

Update 11-3-2022

Hulp vóór dierenartsen

Heb je als dierenarts hulp nodig, bijvoorbeeld omdat de instroom in jouw praktijk te hoog is en hulp nodig hebt om alle dieren te zien? Of omdat na een deel liefdadigheid de hulp die je biedt financieel niet meer uit kan? Of heb je op een andere manier hulp nodig voor behandeling en/of verzorging van huisdieren uit Oekraïne?  Dan kun je als dierenarts contact opnemen met hulpvoordierenuitoekraine.nl. Ze zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar via 088-8113333 of info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Mocht er dringende vragen zijn in het weekend of in de avond dan kun je bellen met 06-12660654 of info@huisdierwelzijn.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen