Huis- en hobbydierenlijst

Vanuit de Wet Dieren (Artikel 2.2, eerste lid) bestaat er de noodzaak voor een lijst met dieren of diercategorieën die worden beschouwd als geschikt om te houden. Deze zogenaamde Huis- en hobbydierenlijst (voorheen positieflijst) is in eerste instantie alleen opgesteld voor zoogdieren. Een eerste lijst is vastgesteld begin 2015. In de loop van datzelfde jaar is de beoordelingssytematiek aangescherpt  en zijn alle in Nederland gehouden zoogdieren in één keer beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een voorgenomen plaatsingsbesluit positieflijst 2017. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft echter beoordeeld dat de lijst niet voldoende objectief was, de manier waarop beoordeeld was onvoldoende duidelijk was en de lijst niet door onafhankelijke experts was opgesteld. Daarom wordt er op dit moment een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst opgesteld aan de hand van een nieuwe beoordelingssystematiek.

Het ministerie werkt daarvoor samen met 2 onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft het toetsingskader ontwikkeld en de BHH beoordeelt met dit toetsingskader op dit moment 260 soorten die in Nederland worden gehouden. De minster zal dan uiteindelijk besluiten welke diersoorten er ook daadwerkelijk op de lijst komen.

Voordat de lijst definitef word, krijgt iedereen de kans om hierop te reageren. Naar verwachting kun je je reactie geven in het derde kwartaal van 2020. Dan zal o.a. ook duidelijk zijn of er bijvoorbeeld mogelijkheden komen voor specialistische houders. Voor houders die dieren al in bezit hebben die niet op de lijst komen, komt er een overgangsregeling.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ook voor reptielen, amfibiën en vogels een lijst komt.

Via deze website kun je op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken omtrent de positieflijst. Hier staat o.a. de lijst met dieren die de BHH beoordeelt en er is ook vermeld waar en hoe je een tijdelijke vrijstelling aan kunt vragen, wanneer  je een zoogdiersoort houdt die de BHH niet beoordeelt.

Meer informatie

Voor vragen over dit dossier, kun je contact opnemen met Kim Koman, junior beleidsmedewerker via k.koman@knmvd.nl of 030 634 8900