Positieflijst

Vanuit de Wet Dieren (Artikel 2.2, eerste lid) bestaat er de noodzaak voor een lijst met dieren of diercategorieën die worden beschouwd als geschikt om te houden. Deze positieflijst, ook wel Huis- en hobbydierenlijst  genoemd, is in eerste instantie alleen opgesteld voor zoogdieren. Een eerste lijst is vastgesteld begin 2015. In de loop van datzelfde jaar is de beoordelingssytematiek aangescherpt  en zijn alle in Nederland gehouden zoogdieren in één keer beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een voorgenomen plaatsingsbesluit positieflijst 2017. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft echter beoordeeld dat de lijst niet voldoende objectief was, de manier waarop beoordeeld was onvoldoende duidelijk was en de lijst niet door onafhankelijke experts was opgesteld. Daarom wordt er op dit moment een nieuwe positieflijst opgesteld aan de hand van een nieuwe beoordelingssystematiek.

Het ministerie werkt daarvoor samen met 2 onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft het toetsingskader ontwikkeld en de BHH beoordeelt met dit toetsingskader op dit moment 260 soorten die in Nederland worden gehouden. De minster zal dan uiteindelijk besluiten welke diersoorten er ook daadwerkelijk op de lijst komen.

Voordat de lijst definitief wordt, krijgt iedereen de kans om hierop te reageren. Het is op het moment nog niet duidelijk wanneer deze consultatie plaats zal vinden (deze werd verwacht in het derde kwartaal van 2020, maar zal naar verwachting toch later komen, o.a. vanwege vertraging door corona). Dan zal o.a. ook duidelijk zijn of er bijvoorbeeld mogelijkheden komen voor specialistische houders. Voor houders die dieren al in bezit hebben die niet op de lijst komen, komt er een overgangsregeling.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ook voor reptielen, amfibiën en vogels een lijst komt.

Via deze website kun je op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken omtrent de positieflijst. Hier staat o.a. de lijst met dieren die de BHH beoordeelt en er is ook vermeld waar en hoe je een tijdelijke vrijstelling aan kunt vragen, wanneer  je een zoogdiersoort houdt die de BHH niet beoordeelt.

Meer informatie

Voor vragen over dit dossier, kun je contact opnemen met Jorine Barents, jurist via j.barents@knmvd.nl of 030-6348966.