Identificatie en registratie kat

Chippen kat niet verplicht

In Vlaanderen geldt een chip- en castratieplicht voor katten. Ook Spanje en Portugal hebben (vanaf 2021) een chipplicht voor katten. Deze maatregelen zijn ingevoerd om het aantal zwerfkatten te laten afnemen. In Nederland geldt een chipplicht voor honden, maar helaas niet voor katten.

De KNMvD heeft voor de gezondheid en het welzijn van katten in Nederland in 2019 een standpunt ingenomen waarbij zij pleit voor een landelijke chip- en registratieplicht voor alle katten. Waarom?

Een landelijke chip- en registratieplicht:

  • Leidt tot betere diergeneeskundige zorg en dus meer dierenwelzijn. Als een gewonde of zieke kat wordt gevonden, is dankzij de chip de eigenaar sneller te achterhalen;
  • Vermindert het aantal zwerf- en asielkatten;
  • Helpt om de kosten voor diergeneeskundige zorg bij de eigenaar te leggen en niet bij de dierenarts. De beslissing over een ingreep en de kosten ervan horen bij de rechtmatige eigenaar te liggen.
Zonder huiskat is er geen zwerfkat

Als alle huiskatten (inclusief de uit de huiskat geboren kittens) verplicht gechipt zouden worden, dan ontstaan er geen zwerfkatten meer door de huiskatten. Als de chipplicht wettelijk wordt verplicht, kan de eigenaar snel en gemakkelijk worden opgespoord. Hierdoor worden vermiste en gevonden katten eerder met de eigenaar verenigd. Dat is al helemaal belangrijk bij zieke en gewonde katten die door een snelle hereniging goede diergeneeskundige zorg krijgen. Met een verplichte chip is straks elke huiskat, weggelopen of gedumpt, te herleiden tot een eigenaar en krijgen we minder opvang- en zwerfkatten. Een eigenaar wordt zo aanspreekbaar op zijn verantwoordelijkheden zoals de zorgplicht voor zijn kat en het kunnen verhalen van gemaakte kosten van bijvoorbeeld opvang in een dierenopvangcentrum of door de kat veroorzaakte schade.

Waarom een landelijke wettelijke chip- en registratieplicht voor alle katten?

De meerderheid van de Tweede Kamer was het begin 2018 al eens: er moet een chipplicht voor katten komen. Helaas is dit overgelaten aan de 355 gemeenten van Nederland om dit te organiseren, waarbij elke gemeente het wiel opnieuw moet uitvinden. Met als resultaat dat bijna twee jaar later er nog geen enkele gemeente in Nederland is met een chipplicht voor katten. Een wettelijke plicht faciliteert en verplicht in een klap alle 355 gemeenten in de chipplicht, net zoals dat voor de honden geldt.