Eiwit in veevoer en de rol van de KNMvD

De door minister Schouten voorgestelde maatregelen om het eiwitgehalte in veevoer voor melkvee te beperken heeft veel los gemaakt onder veehouders en dierenartsen. De discussie richt zich wat onze beroepsgroep betreft vooral op de mogelijk negatieve effecten voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Raadplegen achterban
Omdat de KNMvD van mening is dat de expertise van dierenartsen bij dergelijke beleidsontwikkeling niet mag ontbreken, hebben wij onder onze rundveedierenartsen gepeild wat zij van de maatregel vinden. Het merendeel van hen blijkt zich inderdaad zorgen te maken over de effecten van de maatregel. De huidige generieke maatregel kan op sommige bedrijven en voor bepaalde diercategorieën slecht uitpakken. Met name op de langere termijn verwachten dierenartsen schadelijke effecten voor oudmelkte koeien, koeien in de droogstand en jongvee.

Zichtbaar in de media en in gesprek met LNV
De KNMvD heeft deze zorg verwoord in een statement, dat namens de beroepsgroep aan LNV en de politiek kenbaar is gemaakt.  De stem van de dierenarts was via de media ook in het publieke debat te horen. Deze week hebben we alsnog onze veterinaire expertise met LNV kunnen delen. We hebben aangegeven waar volgens ons de pijnpunten zitten. En input gegeven om tot een stikstofbeleid te komen dat niet ten koste gaat van diergezondheid en dierenwelzijn. Het was een constructieve gedachtewisseling waarbij een aantal mogelijkheden zijn besproken om de risico’s op problemen met diergezondheid en –welzijn verder te beperken. De komende weken zullen LNV en KNMvD hier verder over doorpraten.

De komende weken zullen LNV en KNMvD hier verder over doorpraten. In de afgelopen periode en ook in de Kamerbrief heeft de minister toegezegd dat er een rekentool beschikbaar komt waarmee veehouders kunnen uitrekenen of zij in aanmerking komen voor een aangepaste bovengrens van ruw eiwit. Die rekentool vind je hier. We houden je op de hoogte van het vervolg.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je je mening delen, neem dan contact op met Dimitry Verduijn, voorzitter Commissie Vakgroep Herkauwers, of met Joost van Herten, veterinair beleidsmedewerker.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen