Onderzoek illegale hondenhandel aangeboden aan Kamer

Demissionair minister Carola Schouten van LNV heeft onlangs per brief aan de Tweede Kamer het onderzoek over de hondenhandel door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aangeboden.

Dat rapport zal te zijner tijd worden besproken in een vergadering van de vaste commissie LNV; een harde datum is daarvoor nu nog niet gepland.

De KNMvD is blij dat het onderwerp op de Kameragenda staat. Wij zetten ons immers al jaren in voor een stevige bestrijding van de illegale/malafide hondenhandel en werkten ook mee aan dit CCV-onderzoek.

Wij bepleiten een aanpak over meerdere sporen. In het onderzoeksrapport zien we mogelijke oplossingsrichtingen die worden aangedragen ook terug (op pagina’s 17/18):

  1. Toezicht en handhaving versterken door bundeling krachten (KNMvD-pleit-bij-nvwa-voor-meer-handhavingscapaciteit-op-illegale-hondenhandel en Samen-in-de-strijd-tegen-illegale-hondenhandel)
  2. Traceerbaarheid en identificatie van de hond vergroten (In-een-oogopslag-helderheid-over-alle-geregistreerde-honden-in-nederland/)
  3. Koopgedrag en consument beïnvloeden, met onder meer Fairdog

Alles over onze inspanningen en ideeën bundelen we in ons dossier “Illegale Hondenhandel”.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen