Wat betekent de lockdown voor jou als dierenarts?

Gezien de snelle toename van het aantal besmettingen met SARS-CoV-2 (zo’n 9000 per dag) en de verhoogde toestroom van patiënten in verpleeghuizen, ziekenhuizen en intensive care is in Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste 19 januari 2021 een strenge lockdown ingesteld. Wat betekent dit voor jou als dierenarts?

Veterinaire zorg gewaarborgd: praktijken kunnen open blijven

Mede dankzij goed overleg met de overheid zijn dierenartsen als uitgezonderd contactberoep aangewezen. Dierenartsenpraktijken kunnen met de nodige aanpassingen open blijven tijdens de lockdown. Hierdoor kunnen we de veterinaire zorg blijven waarborgen in Nederland. We zijn blij met de duidelijkheid die de overheid hiermee heeft verschaft.

Wat zijn de voorwaarden om te praktiseren?

De overheid stelt geen restricties aan de zorg, maar vraagt om verantwoordelijk gedrag om het infectierisico zoveel mogelijk te beperken. We hebben hiervoor de nodige deskundigheid in huis.

Als praktiserend dierenarts is het belangrijk dat je tijdens de lockdown nog steeds de noodzakelijke logistieke- en hygiënemaatregelen zoveel mogelijk in acht neemt.

De aanvullende eisen van de overheid aan uitgezonderde contactberoepen vragen van jou dat je je werk zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand organiseert en op afspraak werkt. Bespreek met de klant in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en/of de klanten. En draag beiden tijdens klantcontacten een mondkapje. Tenslotte zijn contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

Hoe zit het met kinderopvang?

Om de continuïteit van veterinaire zorg te garanderen, is het belangrijk dat dierenartsen en paraveterinairen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Dierenartsen en paraveterinairen die werkzaam zijn in de voedselketen (landbouwhuisdieren en (voedselproducerende) paarden) zijn verzekerd van kinderopvang omdat ze opgenomen zijn op de lijst van cruciale beroepen.

Op dit moment staat de groep (para)veterinairen die diergeneeskundige zorg uitoefenen voor gezelschapsdieren niet op de cruciale beroepenlijst. Dit kan problemen geven met toegang tot kinderopvang. Wij hebben onze zorg hieromtrent kenbaar gemaakt naar de overheid en zullen in samenwerking knelpunten blijven inventariseren door middel van peilingen onder onze beroepsgroep. Hiermee blijven we onze beroepsgroep ondersteunen om de continuïteit van veterinaire zorg te waarborgen. Totdat de situatie verandert is het advies om op lokaal niveau afspraken te maken met kinderopvanglocaties.

Blijf knelpunten delen

De overheid ziet het belang van waarborging van de continuïteit van diergeneeskundige zorg, maar heeft er ook voor gekozen om dit vooralsnog niet als vitaal proces aan te merken. Wel heeft zij aangegeven haar ogen niet te zullen sluiten mocht de diergeneeskundige zorg ontwricht dreigen te raken. Daarom blijft de KNMvD de situatie monitoren via enquêtes zodat we prangende zaken ten gevolge van de lockdown kunnen blijven aangeven.

Mocht je tussentijds knelpunten ervaren bij het verlenen van veterinaire zorg, geef dit dan door via info@knmvd.nl. Wij blijven in gesprek met LNV. Samen kunnen we problemen oplossen.

Veel sterkte gewenst in deze roerige tijden. Blijf gezond! We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

Gerelateerde informatie:

KNMvD-position paper over de diergeneeskunde als vitaal proces (22-10-2020)

KNMvD-persbericht (02-11-2020)

Persbericht namens dierenorganisaties (25-03-2020)

KNMvD-persbericht (18-03-2020)

Persbericht – Dierenartsen: noodzakelijke zorg voor dieren cruciaal tijdens Coronacrisis

Resultaten van de KNMvD corona-enquête

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen