Dierenwelzijn

Het onderwerp dierenwelzijn leidt zowel in onze maatschappij als in de politiek snel tot hoog oplopende emoties en stevige discussies. Denk aan de verhongerende dieren in de Oostvaardersplassen, de intensieve veehouderij, rashonden met genetische afwijkingen en mishandeling of verwaarlozing van dieren.

Dierenartsen kunnen vanwege hun kennis en kunde een belangrijke rol spelen bij het  beoordelen van het welzijn van dieren en mogelijke tekortkomingen daarin. Zo kan een dierenarts misstanden signaleren, dierhouders adviseren en indien mogelijk ingrijpen om het welzijn te verbeteren. Kortom, de dierenarts is op het gebied van dierenwelzijn een onmisbare expert. De KNMvD wil dierenartsen bewust maken van hun belangrijke bijdrage aan een duurzame en dierwaardige dierhouderij.

Gerelateerde berichten