Vaccineren

Waarom vaccineren?

Honden en katten kunnen heel ziek worden van infectieziekten, met soms de dood tot gevolg. Het doel van vaccineren is het beschermen van zowel individuele dieren als de populatie tegen deze infectieziekten. Dit lukt alleen als de vaccinatiegraad hoog is waardoor er sprake is van groepsimmuniteit. We streven daarbij naar 95%. De huidige vaccinatiegraad bij honden (55%) en katten (25%) is volgens deskundigen veel te laag. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor het dier en soms ook voor de mens.

Illegale (internationale) hondenhandel heeft ook invloed op de situatie. De zogeheten puppyfabrieken zijn een risico voor de diergezondheid (Towsey, 2010). Doordat er veel honden in een kleine ruimte zitten, is de kans op overdracht van ziekten groot. Dit betekent dat er een extra risico bestaat dat er ziektes terugkomen die we al lang niet meer gezien hebben in Nederland. Het zijn nu nog incidentele gevallen (bv. een regionale uitbraak van distemper of kattenziekte), maar als de vaccinatiegraad (verder) terugloopt neemt het risico op uitbraken toe.

Kortom: voor de diergezondheid en volksgezondheid is het van belang dat alle honden en katten in Nederland goed en tijdig gevaccineerd zijn.

Standpunt KNMvD

Lees ons Standpunt – Consensus vaccineren en serologisch testen (titeren) (juli 2020)

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Michelle van der Gracht, veterinair beleidsmedewerker, via m.van.der.gracht@knmvd.nl of  030-634 8933.

Gerelateerde berichten