2022 in vogelvlucht

Het ‘S-woord’, aviaire influenza, het Whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’, de nieuwe diergeneesmiddelenverordening, de vaccinatiecampagne, ontbijtsessies en rondetafelgesprekken. Een kleine greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar. Waar hield de KNMvD zich in 2022 voor haar leden mee bezig? We lichten een aantal zaken uit.

De wolf in Nederland

De wolf stond in 2022 volop in de aandacht. Dierenartsen uit Drenthe schreven een brandbrief en minister Van der Wal kwam naar de regio. Dierenartsen waren ook volop in het nieuws over het onderwerp. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde ging er dieper op in met De wolf in Nederland: leven en laten leven en Toename van wolvenschade vraagt om nieuwe afwegingen. Ook maakten we de podcast ‘De wolf in Nederland‘.

Nieuwe diergeneesmiddelenverordening

Begin dit jaar trad de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening (2019/6) in werking. Vanaf dat moment golden ook in Nederland andere regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen. Wat er precies verandert en welke gevolgen dat heeft voor het werk van dierenartsen, daarover informeerden we onze leden regelmatig.

Platform De Groene Veterinair

‘De Groene Veterinair’ zag het licht. Een aantal partijen binnen de veterinaire sector, waaronder de KNMvD wil gezamenlijk komen tot een aanpak van milieuvraagstukken die voorbijgaan aan individuele organisaties of ketens en belangen.

Aviaire Influenza

Ook in 2022 hield vogelgriep de pluimveesector in zijn greep. Cluster Landbouwhuisdieren en DIMEO organiseerden samen met de WVPA het symposium ‘Leren leven met aviaire influenza’. Ook benadrukten we in het standpunt ‘Snel vaccineren tegen vogelgriep (aviaire influenza) noodzakelijk’ dat langer wachten met vaccineren echt niet kan.

Whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’

Er is steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar met betrekking tot paardenwelzijn. Aan de hand daarvan schreef Cluster Paard het whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’ met daarin welzijnscriteria voor het houden, verzorgen en samenwerken met paarden.

Reactie KNMvD op rapporten veterinaire sector

“Het stelsel van diergeneeskundige kwaliteitsborging is te beperkt van opzet”, dat is de belangrijkste conclusie uit het Berenschot-onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Berenschot doet in zijn rapport diverse aanbevelingen om de kwaliteitsborging in de veterinaire sector te verbeteren met als doel publieke belangen, zoals volksgezondheid en dierenwelzijn, te garanderen. We reageerden op de rapporten.

Werkgever van het Jaar 2022

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn uit Panningen werd door KNMvD Platform Jonge Dierenartsen uitgeroepen tot Werkgever van het Jaar 2022. “Een praktijk waar er zeer goed gekeken wordt naar wat de individuele jonge dierenarts nodig heeft mét een gezonde dosis humor en collega’s waar men écht altijd op terug kan vallen. Een praktijk waar iedereen – assistentes, dierenartsen, ondersteunend personeel – gelijk is, dezelfde kansen krijgt en allemaal samenwerkt!“.

Rondetafelgesprekken Paard

Het bestuur van Cluster Paard ging in het najaar tijdens rondetafelgesprekken in het land in gesprek met leden over twee belangrijke kwesties binnen de paardengeneeskunde: het welzijn van paarden en de rol van de paardendierenarts hierin en de spoedzorg.

Dierenartsen in de media

Dierenartsen komen met enige regelmaat in de media. In 2022 passeerden onder andere het tekort aan dierenartsen, burn-out bij dierenartsen, de tarieven in de dierenartspraktijk maar ook gps-trackers bij katten, fokken van kortsnuiten en louche puppyhandel de revue. Het Financieel Dagblad schreef een uitgebreide vierdelige serie over de markt van het gezelschapsdier.

Ontbijtsessies

Decaan faculteit Diergeneeskunde Debbie Jaarsma, dierenarts en diplomaat Martijn Weijtens, docent paraveterinair onderwijs Hans Dekker en politicus Henk Jan Ormel waren, net als de deelnemers aan de ontbijtsessies, vroeg uit de veren het afgelopen jaar. Ontbijtsessies zijn voor alle leden van de KNMvD en worden georganiseerd door KNMvD Cluster DIMEO. Doel is om de hersenen wakker te maken met een prikkelende gast, voordat de (werk)dag echt start.

Het ’S-Woord’ – dossier stikstof

Stikstofbemiddelaar Remkes maakte met zijn rapport ruimte om stappen voorwaarts te zetten en benadrukte dat er veel meer oog moet zijn voor een ‘One Health’-aanpak (klimaat, dierenwelzijn, water, bodem en gezondheid), maar volgens de KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde is er nog onvoldoende focus op het dier. Samen met de faculteit maakten we het position paper Zet het dier centraal in de transitie naar een duurzamere dierhouderij. Voorafgaand hieraan vroegen we leden hun mening over het onderwerp in online praatsessies en organiseerden we een webinar. Lees ook: Stikstof in veterinair perspectief (TvD november 2022)

Nieuwe Code voor de Dierenarts

De Raad van Afgevaardigden van de KNMvD stelde de nieuwe versie van de Code voor de Dierenarts vast. Onze Code is daarmee in lijn gebracht met de Code of Conduct van onze Europese koepel, de Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Tijdschrift voor Diergeneeskunde elf keer op de mat

Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde viel in 2022 elf keer op de mat, met onder meer artikelen over de dierenarts en de paraveterinair, van curatieve naar preventieve diergeneeskunde, evidence based dierenwelzijn, klimaatverandering en duurzaamheid en nog veel meer. Leden en abonnees kunnen op deze TvD-pagina de artikelen (na inlog) teruglezen.

Campagne ‘Koop geen kortsnuit’

Na de zomer startte de consumentencampagne ‘Koop geen kortsnuit’. De KNMvD staat achter de boodschap aan de consument om niet te kiezen voor een kortsnuitige hond en in plaats daarvan een bewuste keuze te maken voor een gezonde hond, dus ook een mét een snuit.

KNMvD Vaccinatiecampagne

De vaccinatiegraad van huisdieren moet omhoog, daarom voerde de KNMvD ook in 2022 campagne om diereneigenaren te informeren over de risico’s van infectieziekten, en de mogelijkheden van preventief vaccineren. De KNMvD heeft speciaal voor leden een toolkit ontwikkeld met materiaal dat gebruikt kan worden in de wacht- en spreekkamer, online op de website en nieuwsbrief en een persbericht voor gebruik naar lokale media.

Meereizende gezelschapsdieren uit Oekraïne

Vluchtelingen en Nederlanders die samen met hun gezelschapsdieren met spoed uit Oekraïne of Rusland naar Nederland reizen, hebben te maken met aangepaste regels voor de invoer van hun dier. De KNMvD zette zich daarom in voor goede informatievoorziening.

Blog KNMvD-voorzitter Sophie Deleu

Voorzitter KNMvD Sophie Deleu blogt regelmatig over actuele onderwerpen in de veterinaire wereld. Zo ging ze in 2022 onder meer in op het S-woord stikstof, life-long-learning en life-long-teaching en de vogelgriep. Op deze blogpagina lees je alle blogs nog eens terug.

Nieuw formularium pluimvee

Het formularium pluimvee werd vernieuwd. De laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk zijn verwerkt tot aanbevelingen voor het voorschrijven van antibiotica aan pluimvee.

Landelijke chipplicht voor katten

De KNMvD deed samen met stichting Zwerfkatten Nederland, Amivedi, de Nederlandse federatie Dierenopvang Organisaties en Stichting dierenlot een oproep aan de minister van LNV om een landelijke chipplicht in te stellen.

Meer nieuws

Kijk voor het complete nieuwsoverzicht van 2022 op onze nieuwspagina.
Volg je de KNMvD nog niet op social media? Dat kan via LinkedIn, Facebook en Instagram.

(image by wirestock by freepik)

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen