Nieuws

18 juli 2014

Infectie BVD type 2 op vleeskalverbedrijf

Op een vleeskalverbedrijf in Noord-Brabant is een infectie met BVD type 2 vastgesteld. Op een aantal andere bedrijven bestaat het sterke vermoeden dat BVD type 2 in het spel is. Het betreft telkens bedrijven met import uit Duitsland.
Lees verder

17 juli 2014

Het jaarcongres 2014

Samen de toekomst tegemoet... Waar denk jij dat we staan in 2020?
Lees verder

11 juli 2014

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De Ledenraad heeft recentelijk de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNMvD gewijzigd
Lees verder

Rijksoverheid
3 juli 2014

Veranderingen Wet Dieren 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 komen o.a. het Ingrepenbesluit en het Honden- en kattenbesluit te vervallen. De bepalingen uit deze besluiten worden ondergebracht bij het nieuwe Besluit en regeling diergeneeskundigen en het Besluit en regeling houders van dieren waarin ook een aantal nieuwe regels zijn opgenomen.
Lees verder

VGV
2 juli 2014

Derde categorie: speenbiggen

Op varkensbedrijven wordt het gebruik van antibiotica toegeschreven aan twee categorieën: zeugen/biggen en vleesvarkens. Met deze systematiek zijn er varkensbedrijven die geen mogelijkheid hebben om zich met hun dierdagdoseringen goed te vergelijken met andere bedrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedrijven met alleen gespeende biggen. De SDa heeft in overleg met de werkgroep varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie intensief bestudeerd hoe dit probleem opgelost kon worden. De beste oplossing, die recht doet aan de heterogeniteit aan bedrijfstypen in de sector, is introductie van een derde categorie: gespeende biggen.
Lees verder

1 juli 2014

Bijklauwtjes verwijderen bij honden

Het verwijderen van bijklauwtjes of bijteentjes is verboden.
Lees verder

E-motive
30 juni 2014

Kennis over medicinale planten om antibioticagebruik terug te dringen

Indiërs en Nederlanders: we hebben veel van elkaar geleerd.
Lees verder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
27 juni 2014

Gebruik verboden antibiotica door veehouders

Antibiotica bleek in voer te zitten.
Lees verder

23 juni 2014

The Abstinence Method

Lezenswaardig artikel over hoe buitenland aankijkt tegen the Dutch Model.
Lees verder

17 juni 2014

GGG Najaarsdag 2014 - 'in the spotlight'

Snel inschrijven levert leden korting op!
Lees verder

 
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
 

Voordelen voor leden

  • Belangenbehartiging
  • Brancheontwikkeling
  • Individueel advies
  • Korting op verzekeringen
  • Hulp bij werk zoeken

Terug naar menu