Diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelen zijn een onmisbaar instrument om de gezondheid en het welzijn van dieren te bevorderen. Voordat diergeneesmiddelen in Nederland kunnen worden ingezet moeten ze eerst beoordeeld worden op hun werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Om hun werkzaamheid te behouden is het belangrijk dat diergeneesmiddelen restrictief en selectief worden ingezet. Dat is niet alleen van betekenis voor de gezondheid van dieren maar ook voor mensen. De regels voor registratie, distributie en gebruik van diergeneesmiddelen zijn vastgelegd in de Wet Dieren. De KNMvD zet zich in voor voldoende beschikbaarheid van werkzame diergeneesmiddelen voor alle diersoorten en indicaties.

Voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen

Aan het voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen zijn allerlei regels verbonden. In de kennisbank vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld:

  • Wie diergeneesmiddelen mag afgeven/toepassen en wanneer;
  • De maximale voorschrijftermijn;
  • Het uitponden van diergeneesmiddelen;
  • De administratie rondom diergeneesmiddelen;
  • De cascaderegeling;
  • De UDD-regeling;
  • En nog veel meer.
Bijwerkingen melden

Dierenartsen zijn wettelijk verplicht vermoedelijke bijwerkingen te melden aan de handelsvergunninghouder/leverancier of aan het Bureau Diergeneesmiddelen. Dit kan via het Europese formulier.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-634 8900.

Gerelateerde berichten